Wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej

Premier Donald Tusk spotkał się z Hermanem Van Rompuy’em.


Rozmowa w cztery oczy, zdjęcie 1 1 z 3
Maciej Śmiarowski/KPRM

Wśród tematów rozmów znalazły się: podsumowanie szczytu klimatycznego COP 19 oraz kwestie, które będą przedmiotem obrad najbliższych posiedzeń Rady Europejskiej (m.in. polityka bezpieczeństwa i obrony, unia gospodarczo-walutowa oraz energia i klimat).

Herman Van Rompuy przebywał w Polsce w związku z udziałem w Szczycie Partnerstwa Wschodniego, który odbywa się w dniach 28-29 listopada w Wilnie. Polskę reprezentować tam będą prezydent Bronisław Komorowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

III Szczyt Partnerstwa Wschodniego

Szczyt w Wilnie to trzecie spotkanie z udziałem głów państw i szefów rządów. Odbywające się co dwa lata  Szczyty stanowią okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia kierunku dalszego rozwoju relacji między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Pierwszy, założycielski Szczyt, miał miejsce w Pradze w maju 2009 r. Kolejny, we wrześniu 2011 r., zorganizowała Polska.

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie to polityka UE wobec państw położonych w jej wschodnim sąsiedztwie: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Celem inicjatywy jest zbliżenie państw partnerskich do UE poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne, w oparciu o unijne wartości, normy i standardy.

Więcej informacji o Partnerstwie Wschodnim na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych


Zobacz także