Wizyta premiera w Opolu

Donald Tusk wizytę na Opolszczyźnie rozpoczął od spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk.


Premier Donald Tusk podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, świata kultury, lokalnych grup działania, organizacji gospodarczych i samorządów dotyczyły m.in. rewitalizacji, która może służyć ludziom i przyczyniać się do budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Donald Tusk podkreślił, że rewitalizacja to proces społeczny przywracania do tradycyjnych funkcji centrów miast i wsi.

- Rewitalizacja to nie tylko przysłowiowa starówka w centrum miasta, ale też przestrzeń życia publicznego i duch wspólnoty przestrzennej -  powiedział.

Rozmowy dotyczyły również problemu depopulacji, który jest jednym z podstawowych wyzwań regionu opolskiego.

- Opolszczyzna stała się smutnym laboratorium tego procesu - zaznaczył szef rządu. Zdaniem premiera Opolszczyzna stała się liderem w walce z problemem, który bodźcuje do działań o charakterze strategicznym i doraźnym.

Donald Tusk mówił również o roli lokalnych działań dla rozwoju regionów.

- Nasze własne możliwości gospodarcze plus środki europejskie nie wystarczą. Są potrzebni ludzie, ich pomysły, determinacja, energia, poczucie wspólnoty i chęć do współdziałania - mówił Donald Tusk.

- Wy macie ten poryw serca i taką intelektualną zdolność do podejmowania trudnych wyzwań - zaznaczył.

Premier podkreślił również ogromne zaangażowanie lokalnej społeczności w walce z klęskami żywiołowymi.

- Tutaj dowiedziałem się, jak ważne jest mądre dedykowanie środków. Tutaj nauczyliśmy się, że pomoc w sytuacji klęski musi być natychmiastowa. Udało nam się wypracować chyba najlepszy model w Europie - szybkiej pomocy w czasie klęsk żywiołowych - zaznaczył szef rządu.

Opolska Specjalna Strefa Demograficzna
 

Odpowiedzią na problem depopulacji jest m.in. Program Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma zostać przyjęty do końca czerwca 2014 roku. Jego realizacja jest możliwa dzięki środkom unijnym m.in. w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 89 mln zł.

Narodowy Program Rewitalizacji Miast
 

Dzięki środkom europejskim w latach 2014-2020 na rewitalizację w ramach Narodowego Programu Rewitalizacji Miast zostanie przeznaczone 25 mld zł. Projekty związane z rewitalizacją, otrzymają unijne fundusze z krajowego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz programów regionalnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na ten cel zostało zarezerwowane 40 mln euro.

Wizyta na Opolszczyźnie
 

W sobotę premier odwiedzi Elektrownię Opole. Podczas wspólnej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska i ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego zostaną przedstawione plany resortu na 2014 rok.


Zobacz także