Wizyta premiera na Ukrainie

Premier Donald Tusk przebywa z wizytą na Ukrainie, gdzie będzie rozmawiał z premierem  Mykołą Azarowem oraz prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Spotkania szefa polskiego rządu z ukraińskimi politykami będą dotyczyć m.in. europejskich aspiracji Ukrainy.Polska, jako kraj graniczny UE, jest zainteresowana otwarciem Wspólnoty na inne państwa. Wizyta premiera w Kijowie będzie kolejną okazją do wsparcia przez Polskę europejskich dążeń Ukrainy, w tym negocjacji Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz Umowy o Całościowej i Pogłębionej Strefie Wolnego Handlu.

Premier Donald Tusk weźmie także udział w V posiedzeniu Polsko – Ukraińskiego Komitetu do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Na posiedzeniu omówione zostaną m.in. efekty prac w sferze bezpieczeństwa, infrastruktury oraz wspólnej promocji Polski i Ukrainy.


Zobacz także