Wizyta premiera na Ukrainie

W dniu 10 lipca br. premier Donald Tusk uda się z wizytą do Kijowa. Szef rządu będzie rozmawiał z premier Ukrainy Julią Tymoszenko. Szefowie rządów wspólnie będą przewodniczyć posiedzeniu Komitetu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012.


Podczas spotkania „w wąskim gronie” premierzy odniosą się do euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, w tym perspektyw jej zbliżenia do struktur UE i NATO. Poruszone zostaną kwestie współpracy gospodarczej, kontaktów naukowych oraz małego ruchu granicznego pomiędzy Polską a Ukrainą. Politycy omówią działania swoich państw w związku ze światowym kryzysem gospodarczym. Przedyskutują też możliwości większego zaangażowania Ukrainy w projekt Partnerstwa Wschodniego, który może przyspieszyć przemiany w tym regionie.

Głównym tematem posiedzenia Komitetu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 będzie stan przygotowań infrastruktury Polski i Ukrainy do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Uczestnicy obrad rozmawiać będą również o zacieśnianiu współpracy we wszystkich obszarach przygotowań do Mistrzostw, w tym m.in. bezpieczeństwa, transportu, zabezpieczenia medycznego, lotnisk, hoteli, komunikacji i promocji. Polska delegacja przedstawi informację dotyczącą procesu przygotowań wspólnego planu działań tzw. „Mapę drogową”.

Obrady Komitetu sfinalizuje m.in. podpisanie protokołu między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wniesieniu zmian do Umowy pomiędzy Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy podczas organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zawartej 28 marca 2008 r. Dokument ten zawiera informację o tym, że w miejsce zlikwidowanej Narodowej Agencji Ukrainy do spraw przygotowania i przeprowadzenia na Ukrainie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. powstało Ministerstwo Ukrainy do spraw Rodziny, Młodzieży i Sportu.


Zobacz także