Wizyta premiera Francji

W czwartek premier Ewa Kopacz spotkała się z premierem Francji Manuelem Vallsem. Celem spotkania było omówienie europejskiej agendy gospodarczej m.in. unii energetycznej, nadanie nowych impulsów dwustronnej współpracy gospodarczej oraz kwestie bezpieczeństwa. Wizyta rozpoczęła cykl konsultacji międzynarodowych premier Ewy Kopacz przed Radą Europejską.


Premier Ewa Kopacz i premier Francji. Uścisk dłoni. 1 z 11
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Nowe impulsy rozwojowe dla Europy

Premier Ewa Kopacz rozmawiała z premierem Francji Manuelem Vallsem o wyzwaniach gospodarczych, które będą omawiane podczas przyszłotygodniowej Rady Europejskiej.

Wspólnie popieramy Plan Junckera, dostrzegając w nim szansę na wzmocnienie finansowania europejskich gospodarek. Opowiadamy się za pogłębianiem jednolitego rynku oraz budową silnej unii energetycznej - powiedziała premier Ewa Kopacz.

Zdaniem szefowej rządu, wsparcia wymaga system badań i innowacji w gospodarce. Jak dodała, warunkiem ożywienia gospodarczego jest utrzymanie nienaruszalności 4 unijnych swobód – swobody przemieszczania się osób oraz swobodnego przepływu usług, towarów i kapitału.

Bezpieczeństwo

Premierzy Polski i Francji rozmawiali również o kwestiach bezpieczeństwa oraz o konflikcie na Ukrainie.

Zgodziliśmy się, że kluczowe jest zażegnanie konfliktu na Ukrainie. Jednoznaczna polityka Unii Europejskiej musi być utrzymana - mówiła premier Ewa Kopacz. Zaznaczyła, że Unia Europejska będzie monitorować przestrzeganie rozejmu i realizację postanowień mińskich.

Polska i Francja będą także wspierać reformy na Ukrainie, zarówno w relacjach dwustronnych, jak i na forum unijnym.

Podpisane porozumienia

W obecności premierów Polski i Francji zostały podpisane 2 porozumienia:

  • między Polską Agencją Kosmiczną a francuskim Narodowym Ośrodkiem Badań Kosmicznych;
  • między Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku a francuskim Komisariatem ds. energii atomowej i alternatywnych źródeł energii.

Strategiczna współpraca

30 stycznia w Paryżu odbyły się 5. polsko–francuskie konsultacje międzyrządowe. W opinii premier Ewy Kopacz, wizyta premiera Francji w Warszawie potwierdza strategiczny charakter stosunków polsko-francuskich.

Cykl konsultacji międzynarodowych przed Radą Europejską

Spotkanie szefowej rządu z premierem Francji było pierwszym etapem konsultacji z przywódcami państw europejskich przed zbliżającą się Radą Europejską. W najbliższych dniach szefowa rządu spotka się z prezydentem Rumunii oraz premierem Szwecji. Planowane są także rozmowy telefoniczne z partnerami z UE.


Zobacz także