Wizyta premier Ewy Kopacz w Paryżu: bezpieczeństwo głównym tematem rozmów

"Kolejne, piąte już polsko-francuskie konsultacje międzyrządowe potwierdziły wagę Partnerstwa Strategicznego, które od 2008 r. łączy oba kraje" - powiedziała premier Ewa Kopacz. Szefowa polskiego rządu spotkała się z prezydentem Francois Hollande’em oraz wzięła udział w sesji plenarnej z udziałem członków rządów obu krajów.


Family Photo z udziałem premier Ewy Kopacz, prezydenta Francji i przedstawicieli rządu obu krajów 1 z 13
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

To było dobre, pracowite spotkanie. Oby takich spotkań było jak najwięcej.


Premier Ewa Kopacz po sesji plenarnej
Współpraca przeciw terroryzmowi

W związku z niedawnymi zamachami w Paryżu wyraziłam solidarność Polski z Francją i wolę rozwijania współpracy na forum unijnym w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych – powiedziała premier Ewa Kopacz. Zapowiedziała, że temat ten będzie omawiany na najbliższym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

Rozmowy o Ukrainie i bezpieczeństwie

Omówiliśmy sytuację na Ukrainie oraz wynikające z niej zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie – powiedziała premier. Przywódcy Polski i Francji zgodzili się, że nie ma obecnie żadnych przesłanek do złagodzenia sankcji unijnych wobec Rosji. W związku z wydarzeniami na wschodzie konieczna jest jak najszybsza implementacja postanowień Szczytu NATO w Newport i wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu – podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Współpraca na rzecz unii energetycznej

Tematem rozmów była także  bieżąca agenda Unii Europejskiej. Wspólnym priorytetem Polski i Francji pozostaje pogłębienie integracji europejskiej, w tym bliska współpraca na rzecz unii energetycznej – powiedziała premier Ewa Kopacz. Szefowa polskiego rządu podkreśliła przed rozpoczęciem konsultacji, że unia energetyczna ma zwiększyć niezależność od zewnętrznych dostaw gazu i ropy. Dodała, że chodzi także o wzmocnienie wspólnych mechanizmów solidarnościowych i pozycji wobec dostawców przy negocjowaniu kontraktów.

Miejsca pracy i rynek wewnętrzny

Szefowa polskiego rządu stwierdziła, że odpowiedzią na coraz aktywniejsze w Europie ekstremalne ruchy polityczne jest skuteczność w tworzeniu miejsc pracy i podnoszeniu konkurencyjności europejskiej gospodarki. Zaznaczyła, że bardzo ważne jest wspólne działanie na rzecz znoszenia kolejnych barier na jednolitym rynku .

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że cieszy ją także zbieżność stanowisk Polski i Francji w kwestii swobody przepływu osób. Wspólnie sprzeciwiamy się próbom ograniczenia tej swobody - powiedziała.

Współpraca gospodarcza

Polska i Francja są zainteresowane intensyfikacją wzajemnej współpracy gospodarczej. Mamy nadzieję, że rozpoczęty rok przyniesie znaczny wzrost wymiany handlowej oraz inwestycji – podkreśliła premier Ewa Kopacz.

Międzyrządowe konsultacje

Szefowej polskiego rządu podczas wizyty w Paryżu towarzyszyli ministrowie:

  • obrony narodowej,
  • finansów,
  • rolnictwa i rozwoju wsi,
  • kultury i dziedzictwa narodowego.

W rozmowach wzięli także udział wiceministrowie:       

  • spraw zagranicznych,
  • gospodarki,
  • pracy i polityki społecznej.

W ramach konsultacji międzyrządowych ministrowie spotkali się ze swoimi francuskimi odpowiednikami. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy przemysłów obronnych i ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku oraz rozwoju energetyki jądrowej.

Omawiano  także tematykę współpracy kulturalnej, m.in. kwestię ujednolicenia podatku VAT na książki drukowane i e-booki. Tematem spotkań były także m.in. współpraca w dziedzinie rynku pracy, finansów i uruchomienie przewidzianych przez unijne prawo mechanizmów interwencyjnych na rynku wieprzowiny oraz mleka.

Relacje ze spotkań na stronach poszczególnych resortów:

To było dobre, pracowite spotkanie. Oby takich spotkań było jak najwięcej - zaznaczyła premier Ewa Kopacz po sesji plenarnej z udziałem ministrów obu krajów.


Zobacz także