Wizyta na Podlasiu: wspólne śniadanie premiera z dziećmi z „Domu Powrotu” w Białymstoku

Donald Tusk spotkał się również ojcem Edwardem Konkolem, założycielem Stowarzyszenia „Droga”.


Wszyscy zasiadają do stołu, na pierwszym planie roześmiany chłopiec 1 z 7
M. Śmiarowski/KPRM

„Dom Powrotu”

 

To pierwsza na Podlasiu placówka dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej – z miejscem  dla 14 dzieci.  Działanie domu jest współfinansowane przez Miasto Białystok. Każde dziecko i  rodzina otrzymuje  swojego asystenta rodzinnego.

Werbista ks. Edward Konkol

 

Od 1986 r. jest duszpasterzem dzieci ulicy. W 1991 r. założył Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zagrożonym Uzależnieniem i Uzależnionym "Droga". Ksiądz jest bardzo dobrze znanym społecznikiem białostockim. Przez stowarzyszenie przewija się 4,5 tys. osób rocznie, w tym wiele kobiet – ofiar przemocy. Obecnie stowarzyszenie realizuje w województwie podlaskim 9 projektów, m.in. Świetlicę Środowiskową, pomaga mieszkańcom z byłych PGR-ów, prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Program "Etap" skierowany jest do młodzieży zagrożonej narkomanią i przestępczością, zaś "Nasz dom" nastawiony jest na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.


Zobacz także