Większa ochrona nieletnich przed przestępstwami na tle seksualnym

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje rozwiązania, które będą chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Obecnie karane jest utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 roku życia. Nowe przepisy podwyższają granicę wieku z 15 do 18 lat.


Dziewczynka zasłania twarz dłonią
Fot. Fotolia

Karane będą kontakty seksualne z osobami poniżej 18 roku życia, jeżeli wiążą się one z przekazaniem (lub obietnicą) korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania. Nie będzie miało znaczenia, z czyjej inicjatywy doszło do takich kontaktów. Dorosły oferujący korzyści dziecku nie będzie się mógł się tłumaczyć, że jedynie przyjął jego propozycję.

Przewidziano również wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw o charakterze seksualnym. Przedawnienie karalności nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż 10 lat od ukończenia 18 roku życia przez nieletniego. Dzięki temu osoby, które jako małe dzieci padły ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym będą miały możliwość dochodzenia ukarania sprawcy po osiągnięciu pełnoletniości.

Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie mógł być karany za określone przestępstwa, np. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Jednocześnie zobowiązano te osoby do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zapewni to bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas obozów i kolonii.


Zobacz także