Większa ochrona konsumentów

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano w nim ściślejszą i bardziej skuteczną ochronę klientów firm oferujących produkty finansowe – kredyty konsumenckie, tzw. chwilówki, ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym. Jest to realizacja zapowiedzi, którą premier Ewa Kopacz złożyła w exposé.


Kalkulator, długopis i okulary leżą na arkuszu z obliczeniami
Fot. Fotolia

Nowe przepisy mają wzmocnić bezpieczeństwo konsumentów na rynku usług finansowych i wyeliminować z obrotu niedozwolone postanowienia wzorców umów.

Nie będzie można proponować nabycia usług finansowych, które nie uwzględniają potrzeb klientów oraz oferować tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Chodzi o to, aby proponowane produkty były dostosowane do potrzeb konsumentów, a informacja o produkcie nie wprowadzała ich w błąd. Dotyczy to przede wszystkim ludzi starszych, osób gorzej sytuowanych oraz słabo zorientowanych w tematyce finansowej i przez to bardziej narażonych na manipulacje.

W nowych regulacjach przewidziano również zmianę systemu kontroli postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami, co pozwoli skutecznie i szybko eliminować z obrotu niedozwolone postanowienia umowne.

Zaproponowano także większe uprawnienia dla prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego zadaniem będzie m.in. wydawanie decyzji tymczasowych (szybka reakcja na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów), bezpłatne publikowanie w publicznym radiu i telewizji komunikatów oraz ostrzeżeń o zachowaniach lub zjawiskach zagrażających interesom konsumentów, przeprowadzanie przeszukań oraz stosowanie metody „tajemniczy klient” (tj. skontrolowanie sposobu oferowania usługi przez przedsiębiorcę).


Zobacz także