Więcej praw dla konsumentów. Zmiany przepisów jeszcze w tym roku

Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu, 14 dni na zwrot towaru, jednolite przepisy w całej Unii Europejskiej (UE). Już 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Oto szczegóły.


Napis na grafice: konsumencie, masz prawo! Nowe przepisy już od 25 grudnia 2014

Zmiany w prawie konsumenckim coraz bliżej, a to oznacza więcej korzyści dla konsumentów.  Robisz zakupy w sklepie, a może częściej kupujesz przez internet? Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują.

Ustawa dotyczy zakupów:

 • przez internet,
 • w tradycyjnym sklepie,
 • poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazach).

Co się zmieni

Zmiany ogólne

 1. Udzielona gwarancja nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.
 2. Od momentu otrzymania towaru konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 3. Opłaty za infolinie (stworzone w celu kontaktowania się w sprawie zawartej umowy) nie mogą być wyższe od opłat za zwykłe połączenie telefoniczne.
 4. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych do czasu pobrania plików z serwera.
 5. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa informacje o warunkach umowy muszą być przekazane na papierze lub – za zgodą konsumenta – na innym trwałym nośniku.
 6. W razie reklamacji to konsument decyduje, czy wybiera naprawę, wymianę, odstąpienie od umowy czy też obniżenie ceny. Opłaty za infolinie stworzone w celu kontaktowania się w sprawie zawartej umowy nie mogą być większe od opłat za zwykłe połączenie telefoniczne.

Zmiany w zakupach przez internet

 1. Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez internet oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni.
 2. Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
 3. Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, powinien zwrócić ją w nienaruszonym stanie. Gdy klient będzie chciał odstąpić od umowy, a rzecz była przez niego używana, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 4. Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.
 5. Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Przedsiębiorco, przygotuj się do zmian!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości dotyczące zakupów przez internet, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym sklepie? Odwiedź serwis, który pomoże przygotować Twoją firmę do zmian prawnych.  Na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl znajdziesz wszystkie informacje o nowej ustawie.

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa wdraża do polskiego porządku przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE. Dzięki ujednoliceniu przepisów przedsiębiorcom będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych.

Nowe przepisy wejdą w życie 25 grudnia 2014 r.

Więcej informacji o nowym prawie konsumenckim na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).


Zobacz także