Więcej praktyk studenckich w urzędach

Rada Ministrów zdecydowała, że urzędy administracji rządowej mają przyjmować więcej studentów na praktyki studenckie. Na każdych 20 zatrudnionych pracowników w administracji rządowej powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.


Studenci podczas praktyk
Fot. Fotolia

Oznacza to spełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że administracja publiczna pomoże w zdobyciu doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej. Obecnie zdecydowana większość studentów  uczestniczy w praktykach organizowanych przez samorząd.

Praktyki są szansą na zdobycie przez młodych ludzi pierwszego doświadczenia zawodowego oraz  kompetencji i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Uczestnicy praktyk będą mogli nauczyć się np.: planowania, efektywnej komunikacji, pracy zespołowej i obsługi urządzeń biurowych. Po zrealizowaniu programu praktyk absolwenci szkół wyższych powinni być lepiej przygotowani na wyzwania stojące przed nimi na rynku pracy.

Minister pracy i polityki społecznej udostępni na stronie internetowej praca.gov.pl podmiotom udzielającym praktyk nową usługę elektroniczną umożliwiającą rejestrację zgłoszeń praktyk studenckich w Centralnej Bazie Ofert Pracy.


Zobacz także