Więcej pieniędzy na przedszkola i aktualizacja programu konwergencji

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zajęła się m.in. środkami na przedszkola z funduszy unijnych i programem konwergencji.


Elżbieta Bieńkowska, Jacek Rostowski i Donald Tusk podczas konferencji prasowej o dodatkowych pieniądzach na przedszkola z funduszy unijnych 1 z 11
Maciej Śmiarowski/KPRM

Przesunięcie środków unijnych na przedszkola

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała o przesunięciach w programie Kapitał Ludzki. - Dokonaliśmy przesunięcia w tym programie ponad 130 mln euro. 50 mln euro to są środki przesunięte na przedszkola, głównie wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach - mówiła minister. Elżbieta Bieńkowa dodała, że kolejne 50 mln euro będzie przeznaczone na wspieranie aktywności zawodowej, głównie samozatrudnienie dwóch grup: osób do 30. i po 50. roku życia.

Premier Donald Tusk podkreślił, że pieniądze, o których mowa, to dodatkowe środki przeznaczone na doposażenie programu przedszkolnego. Nie wpłyną w żaden sposób na obniżenie ponad 500 mln zł, które będą przeznaczone upowszechnianie przedszkola i obniżenie opłat za usługi przedszkolne.

Finansowanie obejmie blisko 2300 oddziałów przedszkolnych w ponad 1400 placówkach. Pula przewidziana w latach 2007-2013 na przedszkola wzrośnie tym samym z 1,5 mld zł do 1,7 mld zł. Już na początku roku minister edukacji Krystyna Szumilas informowała, że ze wsparcia może skorzystać ponad 430 gmin przy przygotowaniu oddziałów przedszkolnych do świadczenia usług m.in. na rzecz 3- i 4-latków. Dodała, że docelowo do zmodernizowanych placówek będzie uczęszczać ponad 55 tys. przedszkolaków.

Dzięki funduszom unijnym powstało już 3,6 tys. przedszkoli, z których korzysta 124 tys. dzieci, głównie na obszarach wiejskich.

Aktualizacja programu konwergencji

Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski poinformował o przyjęciu przez rząd aktualizacji programu konwergencji oraz wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2013-2016. - W 2013 r. deficyt finansów publicznych osiągnie 3,5 proc. PKB - zaznaczył. Jak dodał, polski PKB powinien wzrosnąć w 2014 r. o 2,5 proc., w 2015 r. o 3,8 proc., a w 2016 r. o 4,3 proc. Minister finansów powiedział również, że dotychczasowa stawka VAT zostanie utrzymana na obecnym poziomie do 2016 r., a jej automatyczne obniżenie zaplanowane jest na 2017 r.


Zobacz także