Więcej nowych książek w nowoczesnych bibliotekach

„Inwestując ogromne środki w infrastrukturę, zmieniając nasz kraj, nie zapominamy o kulturze. Chcemy spełnić marzenie wypowiedziane przez wieszcza, by książki trafiły pod strzechy” – mówiła premier Ewa Kopacz podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Bydgoszczy.


Narodowy Program Rozowju Czytelnictwa to m.in. 135 mln zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Fot. Fotolia

Takie będą efekty realizacji przyjętego przez rząd „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Program stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewa Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że jej rząd będzie dbał o bogatszą ofertę książek w bibliotekach.

Program ma zahamować tendencję spadkową czytelnictwa w Polsce. Ma to nastąpić dzięki  tworzeniu atrakcyjnych księgozbiorów, większej dostępności bibliotek i promowaniu czytelnictwa. Oceniono, że jego realizacja zwiększy zainteresowanie czytelników ofertą bibliotek publicznych, a nowoczesne i atrakcyjne budynki biblioteczne przyciągną nowych użytkowników, wzrośnie też liczba czytelników w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Program zakłada zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz zwiększenie dostępności multimediów, czasopism, wydawnictw nutowych i kartograficznych.  Przewidziano w nim także wspieranie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w małych miejscowościach, tak aby stawały się one lokalnymi ośrodkami życia społecznego zapewniającymi dostęp do kultury i wiedzy.

W ramach programu zaplanowano uatrakcyjnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Zaopatrzenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Z kolei doposażenie bibliotek pedagogicznych, zwłaszcza w literaturę pedagogiczną i metodyczną, będzie stanowić istotną pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów.

W latach 2016-2020 na wykonanie zadań programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 435 mln zł, po 87 mln zł w każdym roku. Samorządy terytorialne na jego realizację przeznaczą 231 mln zł. W sumie będzie to ponad 660 mln zł. Obecnie jest już realizowany program „Książki naszych marzeń”, który zapewnia środki na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. O pieniądze z tego programu wystąpiło ponad 10 tys. szkół podstawowych, a wartość wnioskowanego wsparcia wynosi ponad 16 mln zł.


Zobacz także