Więcej autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i dróg lokalnych

Rząd zdecydował o realizacji Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Rozwój infrastruktury drogowej został zapowiedziany przez premier Ewa Kopacz w exposé.


Samochody jadą po drodze
Fot. Fotolia

Do końca 2023 r. na realizację nowych inwestycji drogowych zostanie przeznaczone 107 mld zł. W tym okresie ma powstać 3,9 tys. km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic. Pieniądze na te inwestycje będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (zasilanego m.in. z refundacji środków unijnych).

Wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski podkreślił na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, że dzięki programowi w 2025 r. Polska będzie mieć w 100 proc. rozwiniętą i domkniętą sieć dróg krajowych i autostrad.

Jesteśmy gotowi do tego, żeby już we wrześniu, październiku ogłosić przetargi na kolejnych 650 km dróg i podpisać umowy na realizację około pół tysiąca kilometrów dróg. To, co jest ważne w tym programie, to elastyczne podejście do wyboru inwestycji. Będą one realizowane wedle stopnia ich przygotowania - zaznaczył Paweł Olszewski.

Spójna sieć drogowa wraz z systemem obwodnic przyczynią się do wyeliminowania tzw. wąskich gardeł w transporcie drogowym, czyli redukcji ryzyka powstawania korków i większej płynności ruchu, zwłaszcza w ośrodkach miejskich najbardziej obciążanych ruchem tranzytowym.

Realizacja programu poprawi gęstość i przepustowość polskiej sieci drogowej. Zwiększy to dynamikę rozwoju gospodarczego kraju, bo możliwy będzie łatwiejszy i szybszy transport towarów.

Rząd podjął również decyzję o kontynuowaniu budowy, rozbudowy oraz remontach dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Program będzie realizowany w latach 2016-2019. Na ten cel budżet państwa przeznaczy 4 mld zł. Przewiduje się, że gminy i powiaty będą otrzymywać dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł.

Zadania ujęte w programie mają przyczynić się do powstania spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej. Drogi mają być przede wszystkim bezpieczne, a więc priorytetem jest podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów oraz budowaniu spójności terytorialnej. 


Zobacz także