Wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński o realizacji programu EtnoPolska

Zakończył się nabór wniosków do programu EtnoPolska. Blisko 7 mln zł trafi do lokalnych twórców na projekty promujące m.in. kulturę ludową. Wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński zapowiedzieli rozwijanie tej inicjatywy w kolejnych latach.


Ministrowie stoją przy mikrofonach.
Fot. Danuta Matloch

Kultywowanie tradycji lokalnych

Wicepremier Beata Szydło przypomniała, że program został zrealizowany w bardzo szybkim tempie – został zapowiedziany w kwietniu 2018 r., środki finansowe zostały zabezpieczone na ten cel jeszcze w tegorocznym budżecie, a konkurs EtnoPolska został już przeprowadzony. W konkursie zostało złożonych ponad 600 wniosków. Cieszy się ogromną popularnością – poinformowała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Jednocześnie zapowiedziała, że program będzie kontynuowany i poszerzany w następnych latach. Będziemy przeznaczać w kolejnym roku również środki m.in. na wyjazdy zagraniczne dla zespołów i artystów ludowych, na zakup strojów ludowych i instrumentów  – zaznaczyła. Powiedziała, że inicjatywa ma na celu wspierać tych wszystkich, którzy kultywują kulturę oraz tradycję ludową i dbają o nią. Wicepremier podkreślała, że projekty będą realizowane przede wszystkim w mniejszych ośrodkach i społecznościach.

Nowoczesna EtnoPolska

Według wicepremiera Piotra Glińskiego program EtnoPolska jest bardzo nowoczesny, ponieważ łączy w sobie kulturę i społeczeństwo obywatelskie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził, że dzięki temu przedsięwzięciu poszerzona została oferta resortu dla twórców ludowych. 231 projektów uzyskało dofinansowanie – poinformował.

Mamy zabezpieczone środki na dalszą realizację programu w przyszłym roku – powiedział wicepremier Gliński. W 2019 na program EtnoPolska przeznaczonych zostanie co najmniej 20 mln zł.  

Szef resortu kultury dodał, że wysokość dofinansowania w konkursie wyniesie od 10 tys. zł do 200 tys. zł.

Program wspierający małe społeczności

Celem programu jest tworzenie warunków do wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Program jest skierowany głównie do małych ośrodków.

O dofinansowanie w tej edycji programu mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Program obejmuje bardzo szeroki zakres działań, m.in.:

  • wydarzenie kulturalne: kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, rekonstrukcje historyczne,
  • działania edukacyjne i animacyjne, aby wspomóc lokalne społeczności w działaniach twórczych,
  • filmy, nagrania, wydawnictwa,
  • projekty interdyscyplinarne.

Zobacz także