Wicepremier Tomasz Siemoniak: Bezpieczeństwo militarne jest absolutnym priorytetem rządu

Przeszkolenie rezerwistów, dalsza modernizacja sił zbrojnych, powołanie brygady polsko-ukraińsko-litewskiej oraz wdrożenie postanowień ze szczytu NATO w Newport - to priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) na 2015 rok.


Sekretarz stanu w MON, wicepremier Tomasz Siemoniak i szef Sztabu Generalnego WP w trakcie konferencji 1 z 7
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Plan wzmocnienia bezpieczeństwa Polski

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak przypomniał, że kwestia bezpieczeństwa Polski była jednym z centralnych punktów expose premier Ewy Kopacz. Rząd w grudniu 2014 r. przyjął "Plan wzmocnienia bezpieczeństwa Polski", a od 2016 r. wydatki obronne wzrosną do co najmniej 2% PKB, z których 1/4 będzie służyć modernizacji wojska polskiego.

Przeszkolenie rezerwistów

Tomasz Siemoniak poinformował o planach przeszkolenia w 2015 r. 12 tys. rezerwistów, a w 2016 r. - następnych 38 tys. Wicepremier zaznaczył, że ze strony środowisk organizacji proobronnych, z którymi MON aktywnie współpracuje, sygnalizowane jest zainteresowanie obywateli udziałem w szkoleniach. 20 marca podczas ogólnopolskiej konferencji organizacji proobronnych przedstawiona zostanie nowa koncepcja narodowych sił rezerwowych.

Wdrażanie ustaleń ze szczytu NATO w Newport

W odniesieniu do procesu wdrażania postanowień ze szczytu NATO w Newport, wicepremier powiedział, że dla Polski najważniejsze jest utworzenie sił bardzo wysokiej gotowości oraz dostosowanie sił odpowiedzi NATO do zagrożeń militarnych.

Oznacza to zdolność NATO do szybkiego użycia w razie potrzeby trzech brygad, w tym jednej, która przebywa w bardzo wysokiej gotowości - podkreślił Tomasz Siemoniak. Przypomniał także, że w 2014 r. na terenie Polski ćwiczyło 7 tys. żołnierzy sił państw sojuszniczych NATO. W 2015 r. w ćwiczeniach weźmie udział nawet 10 tys. żołnierzy.

Szczyt NATO w Warszawie

Wicepremier Tomasz Siemoniak poinformował, że ruszyły już przygotowania do szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. Chcielibyśmy, aby szczyt NATO w Warszawie pokazał, że Sojusz jest silny i zjednoczony wobec wyzwań, a państwa członkowskie zdeterminowane do znacznie większego wysiłku na rzecz obrony - zaznaczył. Zapowiedział, że szczyt w Warszawie będzie okazją do refleksji nad polityką "otwartych drzwi" Sojuszu.

Angażowanie się na rzecz bezpieczeństwa innych

Wicepremier przypomniał, że polskie siły zbrojne kontynuują swoje zaangażowanie na misjach w Afganistanie, Kosowie, Republice Środkowoafrykańskiej. Polska wspiera politycznie koalicję państw przeciw Państwu Islamskiemu. Rozważane jest m.in. przekazanie amunicji, natomiast wykluczone jest zaangażowanie polskich żołnierzy.

Współpraca z Ukrainą strategicznym celem

Wyraźnie widać, że jest coraz mniej perspektyw na pokojowe rozwiązanie kryzysu ukraińskiego - ocenił wicepremier Tomasz Siemoniak. Dlatego Polska wspiera przemiany w armii ukraińskiej i przekazała na ten cel pomoc rzeczową o wartości 17 mln zł. Trwają przygotowania do stworzenia brygady polsko-ukraińsko-litewskiej. Minister obrony narodowej zapowiedział także, że nie ma żadnych przeszkód do sprzedaży broni na Ukrainę, natomiast ustalenia w tych kwestiach są skomplikowane i zajmują dużo czasu.

Dalsza modernizacja sił zbrojnych

Wicepremier Tomasz Siemoniak zapowiedział, że w pierwszym półroczu 2015 r. rozstrzygnięte zostaną 2 największe przetargi w historii modernizacji polskiej armii: na program "Wisła" oraz na program śmigłowca wielozadaniowego.

W 2015 roku ruszy także program modernizacji czołgów Leopard. Podjęta została również decyzja o zakupie okrętów podwodnych wyposażonych w rakiety manewrujące.


Zobacz także