Wicepremier Beata Szydło wręczyła nagrody „Animus Fortis” na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Beata Szydło uczestniczyła dziś w III Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress ) w Katowicach. Wicepremier wręczyła nagrody Animus Fortis, która honoruje osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany i kształtowanie wizerunku ratownictwa medycznego.


1 z 8
fot. P. Tracz / KPRM

Inicjatorem wyróżnień Animus Fortis (Mężny Duch), które honorowym patronatem objęła Beata Szydło, jest Wojskowy Instytut Medyczny. Są one przyznawane w dwóch kategoriach – dla ratownika za osobiste męstwo w czasie akcji oraz dla przedstawiciela instytucji, która znacząco przyczyniła się do wdrożenia zmian pozwalających skuteczniej ratować ludzkie życie. Osoby i instytucje nominowała do nagrody Kapituła składająca się z przedstawicieli, m.in. premiera, ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra zdrowia.

Podczas uroczystości wicepremier Szydło podkreśliła, że nagrody wskazują na to, co jest najistotniejsze w zapewnianiu bezpieczeństwa innym, czyli poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy. Bycie zawsze wtedy, kiedy ludzie tej pomocy potrzebują, to jest sens działań, które państwo na co dzień podejmujecie – zwróciła się do zgromadzonych. Wyraziła również uznanie, że uhonorowanie odbywa się podczas tak szczególnego wydarzenia jak Kongres Wyzwań Medycznych, na którym dyskutowane są najważniejsze kwestie dotyczące zdrowia, a uczestnikami są „ci wszyscy, którzy swoimi działaniami i decyzjami mogą powodować, że rynek zdrowia będzie się poprawiał”.

Beata Szydło wyraziła nadzieje, że dyskusje podczas Kongresu będą odbywać się wokół kwestii większej dostępności do rynku zdrowia, czyli tego czego oczekują obywatele, a także skuteczniejszej wszechstronnej pomocy medycznej. Zaznaczyła, że zdrowie jest jednym z tematów priorytetowych, nad którym również pracować będzie Komitet Społeczny Rady Ministrów. Reformy, które zostały już wprowadzone, m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia w czasie ostatnich dwóch lat, są podkreśleniem tego jaka jest waga problemu i wyzwań, które przed nami stoją – podkreśliła wicepremier.

Gratulując zgromadzonym życzyła, aby ich służba i działalność przebiegały w taki sposób, który nie tylko daje osobistą satysfakcję z pełnionej misji, ale również oddaje nieocenioną wdzięczność.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach to forum na którym już po raz trzeci spotkali się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.


Zobacz także