Wicepremier Gliński: W sprawie wsparcia dla NGO rząd wypełnił ponad 100 proc. zobowiązań

Komitet do spraw Pożytku Publicznego podsumował 4 lata działań rządu na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W konferencji poświęconej temu tematowi udział wzięli jego przewodniczący – wicepremier Piotr Gliński, wiceprzewodniczący – minister w KPRM Adam Lipiński oraz sekretarz – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.


Od lewej:  Wojciech Kaczmarczyk, Piotr Gliński, Adam Lipiński siedzą podczas konferencji.
Fot. Adam Guz / KPRM

Prelegenci wskazali, że rząd PiS był pierwszym, który uznał wspieranie sektora obywatelskiego za jeden z priorytetów swojej polityki. Dzięki prowadzonym działaniom w tym obszarze udało się wzmocnić pluralizm w trzecim sektorze poprzez wyrównanie szans pomiędzy wielkimi i bogatymi organizacjami mieszczącymi się głównie w metropoliach, a środowiskami dotąd pomijanymi, pochodzącymi z mniejszych ośrodków, mniej doświadczonych w pozyskiwaniu grantów i posiadających mniejsze zasoby.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym podsumowaniem.


Zobacz także