Wicepremier Gliński powołał Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem

7 października w KPRM miała miejsce uroczystość powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.


Przedstawiciele młodych siedzą przy okrągłym stole.
Fot. Adam Guz / KPRM

W skład nowo powołanego, z inicjatywy Wicepremiera i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, organu weszło 24 przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów, a także 11 reprezentantów instytucji publicznych (m.in. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego czy Rzecznika Praw Dziecka).

Wicepremier Piotr Gliński w otwierającym ceremonię wystąpieniu podkreślał, że mamy do czynienia z historycznym momentem, ponieważ po raz pierwszy w polskim życiu publicznym powstała instytucja dialogu obywatelskiego pomiędzy najwyższymi władzami państwowymi a Młodym Pokoleniem Polaków.

Po wręczeniu nominacji członkom nowego gremium, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, która w jego trakcie wybrała 2 współprzewodniczących. Zostali nimi: Piotr Wasilewski (strona pozarządowa) i Piotr Mazurek (strona rządowo-samorządowa). Rada omówiła również pomysły na pierwsze inicjatywy.


Zobacz także