Weterani z rządowym wsparciem

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zwolnieni z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. To założenie ustawy, którą przyjął rząd. 


Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Archiwum KPRM

Pomoc zasłużonym

Dzięki znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej możliwe będzie realne wsparcie weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności przebywają lub ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rządowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność naszego kraju. Akt prawny zaproponowany przez Elżbietę Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu.

Minimum formalności

Opłata może być zniesiona z urzędu lub na wniosek, w części lub całkowicie. Ostateczna decyzja o  tym należy do samorządów. 

Aby skorzystać z takiego uprawnienia wystarczy przedstawić zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. Ustawa zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także