Warszawa: Premier na uroczystości odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego

Data odsłonięcia monumentu upamiętnia słynne przemówienie Wojciecha Korfantego w Reichstagu, wygłoszone 25 października 1918 r., w którym zażądał przyłączenia ziem zaboru pruskiego do Polski.


Od lewej: Rafał Trzaskowski, prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki stoją podczas uroczystości. 1 z 9
Fot. Krystian Maj / KPRM

Główne uroczystości rozpoczęły się przy Trakcie Królewskim. Poprzedziła je msza św. w Archikatedrze Świętego Jana, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca Wojciecha Korfantego. Przewodniczył jej kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski, a homilię wygłosił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Pomnik przedstawia postać Wojciecha Korfantego opartego o postument, na którym znajduje się napis: Wojciech Korfanty, 1873-1939, polityk, chrześcijański demokrata. Autorem pomnika jest profesor Karol Badyna.

Oprócz szefa polskiego rządu w uroczystościach wzięli również udział m.in. Prezydent RP, przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych.

Wojciech Korfanty był przedstawicielem polskiego ruchu narodowego z Górnego Śląska, politykiem i przywódcą III Powstania Śląskiego. Kiedy podjęto decyzję, że przyszłość Górnego Śląska ma zostać rozstrzygnięta w plebiscycie, stanął na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Po niekorzystnej dla polskiej ludności interpretacji wyników plebiscytu stanął na czele III Powstania Śląskiego. Był jednym z twórców i liderów polskiej chadecji, wydawcą i publicystą gazet Polonia, Polak i Górnoślązak. Jest zaliczany do najwybitniejszych Ślązaków i osób najbardziej zasłużonych dla tego regionu.


Zobacz także