Premier na Szczycie Unia Europejska-Afryka

Współpraca gospodarcza i bezpieczeństwo były głównymi tematami rozmów na spotkaniach w Brukseli.


Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej
M. Śmiarowski / Arch. KPRM

Głównym celem szczytu było dokonanie przeglądu działań w dziedzinach m.in. pokoju i bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka oraz handlu i integracji regionalnej.

W dwudniowym szczycie wzięli udział szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw afrykańskich, a także szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz sekretarz generalny ONZ.

Zaangażowanie Unii Europejskiej w Afryce
 

Szczyt był okazją do omówienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem w regionie i ofertą inwestycyjną dla Afryki. Była też mowa o współpracy gospodarczej. Obok szczytu UE-Afryka odbyło się dodatkowo forum gospodarcze.

Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej znalazła się wśród wiodących tematów. Przed głównym spotkaniem odbył się dodatkowy „miniszczyt” z udziałem 27 państw afrykańskich i unijnych najbardziej zaangażowanych w działania w tym kraju. Na spotkaniu dyskutowano nad metodami ograniczenia przemocy i przywrócenia porządku w Republice Środkowoafrykańskiej. W związku z udzielonym przez Polskę wsparciem wojskowym był obecny też Donald Tusk.

Interesy Polski
 

Szczyt był okazją do podkreślenia politycznego i gospodarczego zaangażowania Polski w Afryce. W jego trakcie premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Zambii Michaelem Satą oraz z prezydentem Senegalu Macky Sallem. Celem spotkań było omówienie perspektyw współpracy gospodarczej m.in. w sektorze rolno-spożywczym, wydobywczym i energetycznym.  Rozmowy te wpisywały się w rządowy program „Go Africa”, mający na celu promocję polskich firm w Afryce i rozwój współpracy gospodarczej.

W 2013 roku polski premier przebywał z wizytą w Afryce, gdzie rozmawiał o zacieśnianiu relacji gospodarczych z prezydentem Republiki Południowej Afryki i prezydentem Zambii. Do spotkań o podobnym charakterze doszło także w Warszawie, gdzie wizyty złożyli premier Etiopii i wiceprezydent RPA.


Zobacz także