W 2012 roku Polacy żyli przeciętnie 72,7 roku, a Polki 81 lat

W 2012 r. Polacy żyli przeciętnie 72,7 roku, a Polki 81 lat, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.


Od 2000 r. dzięki rozwojowi medycyny i zdrowszemu trybowi życia czas życia kobiet i mężczyzn wzrósł o 3 lata, a od 1990 r. o 6,5 roku dla mężczyzn i o 5,8 dla kobiet. Najniższą średnia długość życia zanotowano w województwie łódzkim (70,6 i 79,8), a najdłuższą w podkarpackim (74,3 dla mężczyzn) oraz podlaskim (82,3 dla kobiet).

Pozostałe informacje gospodarcze:

 

W CZERWCU SPRZEDAŻ DETALICZNA W STREFIE EURO SPADŁA O 0,9% R/R

W czerwcu sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 0,9% r/r po wzroście o 0,3% w maju i okazała się niższa od prognoz, podał w poniedziałek Eurostat. W Polsce sprzedaż wzrosła o 5,5% r/r, co było trzecim najlepszym wynikiem, po Luksemburgu (27,5%) i Litwie (6,7%) spośród 22 państw Unii, dla których podano dane. Analogiczne dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały, że w czerwcu handel detaliczny wzrósł o 3,6% r/r.

W LIPCU PMI GOSPODARKI STREFY EURO BYŁ NAJWYŻEJ OD BLISKO 2 LAT

W lipcu indeks PMI dla strefy euro łączący dane dla przemysłu i usług wzrósł do najwyższego poziomu od blisko 2 lat (50,5 pkt.) przekraczając granicę 50 pkt. oddzielającą wzrost od kurczenia się gospodarki, wynika z ostatecznych danych Markit. Indeks wzrósł we wszystkich badanych krajach, a dla Niemiec, największej gospodarki Europy, osiągnął najwyższy poziom od 56 miesięcy. Optymistyczny obraz został wzmocniony przez obliczenia banku JP Morgan, z których wynika, że indeks PMI globalnej gospodarki wzrósł do najwyższego od 16 miesięcy poziomu 54,1 pkt. z 51,2 w czerwcu, do czego przyczyniły się m. in. wzrosty indeksów dla sektora usług w USA i Chinach.

W LIPCU ZAREJESTROWANO O 17,7% WIĘCEJ AUT NIŻ ROK TEMU

W lipcu zarejestrowano blisko 27 tys. nowych aut osobowych i dostawczych, o 17,7% więcej niż przed rokiem, podał instytut Samar. Tegoroczny lipcowy rezultat jest najwyższy dla tego miesiąca od wielu lat, a od początku roku zarejestrowano 195 tys. aut, czyli o 1,4% więcej niż w 2012 r.. Samar podniósł o 7,7% (do 280 tys.) prognozy rejestracji aut w 2013 r., choć analitycy są ostrożni w wyciąganiu wniosków dla całej gospodarki, ponieważ za część wzrostów może odpowiadać np. reeksport niemieckich samochodów do Niemiec.

BANKI ZŁAGODZIŁY POLITYKĘ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH

W II kwartale banki złagodziły politykę dotyczącą kredytów konsumpcyjnych w wyniku wdrożenia znowelizowanej Rekomendacji T, stwierdził Narodowy Bank Polski na podstawie ankiet wśród przedstawicieli banków, w wyniku czego wzrósł popyt na te kredyty.  Rekomendacja T opisująca dobre praktyki dotyczące kredytów konsumpcyjnych, została w lutym złagodzona, umożliwiając uproszczoną ocenę ryzyka w przypadku długoletnich klientów banków. Wzrósł też popyt na kredyty mieszkaniowe, pomimo braku łagodzenia kryteriów ich przyznawania. Na kolejny kwartał banki zapowiedziały dalsze łagodzenie polityki wobec kredytów konsumpcyjnych, oraz niewielkie złagodzenie dla kredytów mieszkaniowych.

W 2012 R. ROSJANIE Z KALININGRADU ZOSTAWILI W POLSCE 6,6 MLD ZŁ

W ubiegłym roku wydatki Rosjan z Obwodu Kaliningradzkiego w regionach objętych małym ruchem granicznym, wyniosły 6,6 mld zł, czyli równowartość ok. 0,4% PKB Polski. Ruch na granicy systematycznie wzrasta od wprowadzenia przed ponad rokiem ułatwień dla Rosjan w przekraczaniu granicy. Do końca lipca ponad 100 tys. Rosjan i ok. 30 tys. Polaków otrzymało karty małego ruchu granicznego. W miniony weekend na przejściach granicznych z obwodem kaliningradzkim; granicę przekraczała rekordowa liczba 22 tys. osób dziennie, podał Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej.

Źródło: Biuletyn Rady Gospodarczej


Zobacz także