Ustawa o jawności życia publicznego – konsultacje społeczne

23 października 2017 r. Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Wąsik przedstawili założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego.


Minister Mariusz Kamiński i Majciej Wąsik podczas konferencji prasowej na tle biało-czerwonych flag.
fot. Archiwum KPRM

Aktualnie projekt ten jest dostępny na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Głównym celem nowych przepisów jest wzmocnienie transparentności państwa a także zwiększenie kontroli społecznej nad osobami sprawującymi funkcje publiczne.

Ustawa zastąpi trzy do tej pory obowiązujące akty prawne: ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także wprowadzi wiele nowych, nieznanych dotąd rozwiązań.

W duchu otwartości na dialog z organizacjami i osobami działającymi na rzecz transparentnego i wolnego od korupcji państwa Pan Minister Mariusz Kamiński zaprasza organizacje społeczne na konsultacje dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Konsultacje odbędą się 6 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach proszeni są o przesłanie swoich danych - imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz nazwy organizacji, którą reprezentują - do 3 listopada br. na adres sluzby@kprm.gov.pl.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych


Zobacz także