Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności - czas start!

W kilkunastu miastach w Polsce rozpoczynają swą działalność Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności. Zadanie? Współpraca szkół i uczelni oraz rozbudzanie naukowych pasji.


Uśmiechnięta studentka trzyma w ręku zeszyt. W tle grupa studentów.
Fot. Fotolia

Projekt „Kreatywny uczeń, student, obywatel”

Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności zostały wyłonione w konkursie dla uczelni w ramach projektu „Kreatywny uczeń, student, obywatel”.

Cel programu? Współpraca uczelni i szkół. Chodzi o wspieranie młodych i kreatywnych uczniów już na początku ich edukacji. 

2 programy resortu nauki: podwójne korzyści dla uczniów i nauczycieli

Uniwersytet Młodych Wynalazców 

To współpraca szkół i uczelni. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele mogą  m.in. wspólnie z wykładowcami akademickimi zaprojektować własny wynalazek. Mogą też skorzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów.

Program będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej.

Uniwersytety Młodych Wynalazców wystartują na uczelniach w 13 polskich miastach. Zrealizowanych zostanie 40 projektów, które zgłosiły uczelnie wyższe.

Na czym będzie polegała współpraca? Szkoły i uczelnie zrealizują zgłoszone w konkursie projekty. Będą m.in. analizować wpływ zanieczyszczeń na środowisko, zaprojektują swoją przestrzeń, wezmą udział w warsztatach humanistycznych, napiszą wniosek patentowy czy stworzą przepisy na zdrową dietę.

Akcji patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Lista zwycięskich projektów w ramach programu Uniwersytet Młodych Wynalazców na stronie MNiSW.

Akademickie Centra Kreatywności

To program skierowany do przyszłych nauczycieli. W centrach nauczyciele otrzymają pakiet informacji i wskazówek po to, by rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. A wszystko w oparciu o najnowsze metody dydaktyczne. Zyskają studenci, którzy swoje praktyki będą przeprowadzać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studenci - przyszli nauczyciele dowiedzą się m.in. jak rozwijać w uczniach umiejętności pracy w grupie i rozwiązywać problemy. Nauczą się także, jak zarządzać grupą i tworzyć programy nauczania.

Wyłoniono 9 Akademickich Centrów Kreatywności na 8 uczelniach w kraju.

Program będzie realizowany wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).

Lista zwycięskich projektów w ramach programu Akademickie Centrum Kreatywności na stronie MNiSW.

Unijne wsparcie

Oba programy finansowane są z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i potrwają do listopada 2015 r.


Zobacz także