Umowa ws. grantu na połączenie gazowe Polska-Litwa (GIPL) podpisana

Premier Ewa Kopacz wzięła udział w Brukseli w uroczystości podpisania umowy w sprawie pomocy finansowej UE dla budowy gazowego połączenia Polska-Litwa. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państw bałtyckich. Wsparcie finansowe UE, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) wyniesie 295,4 miliona euro.


Premier Ewa Kopacz i szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker - zdjęcie pozowane na niebieskim tle 1 z 4
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Wspólnie z partnerami z państw bałtyckich udowadniamy, że można skutecznie działać na rzecz eliminacji wysp energetycznych w UE i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego wszystkich państw naszego regionu – mówiła premier podczas uroczystości w Brukseli.

Zdaniem premier Ewy Kopacz projekt pozwoli przełamać historyczne ograniczenia. Dzięki realizacji połączenia gazowego Polska–Litwa będziemy zdecydowanie silniejsi w negocjacjach z dominującym dostawcą gazu – podkreślała premier.

Szefowa rządu zwróciła uwagę, że na realizację projektu udało się zdobyć bezprecedensowo wysokie wsparcie ze środków UE. Wsparcie finansowe UE, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) wyniesie 295,4 miliona euro.

Premier Ewa Kopacz powiedziała, że przed Polską wielki wysiłek finansowy w ramach niezbędnego wkładu własnego. Jesteśmy na niego gotowi w imię solidarności energetycznej oraz w imię budowy wspólnego rynku energii i bezpieczeństwa energetycznego – powiedziała. 

Jeszcze w tym roku zostanie również uruchomiony most elektroenergetyczny między Polską i Litwą, który wzmocni integrację państw bałtyckich z rynkiem energii UE. Premier zadeklarowała, że Polska jest gotowa rozmawiać na temat kolejnych działań na rzecz integracji rynku energii w Unii Europejskiej. 

Czym jest GIPL?

GIPL to projekt połączenia gazowego między systemami Polski i Litwy. Ma na celu integrację rynków gazowych państw bałtyckich z jednolitym rynkiem gazu Unii Europejskiej, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa jego dostaw. Wykonawcami projektu są operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy: Gaz-System S.A. i Amber Grid. Długość gazociągu na trasie Rembelszczyzna–Jauniunai to ok. 534 km, z czego po stronie polskiej 357 km, a po stronie litewskiej 177 km. Oddanie połączenia gazowego GIPL planowane jest na początek 2020 roku.

W uroczystości w siedzibie Komisji Europejskiej wzięli udział również szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker, prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, premier Łotwy Laimdota Strajuma, premier Estonii Taavi Roivas.

Więcej informacji na stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz polskiego operatora systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A.

Deklaracja dotycząca zakończenia izolacji energetycznej państw regionu bałtyckiego

Szefowie państw i rządów Estonii, Łotwy, Litwy i Polski oraz przewodniczący Komisji Europejskiej przyjęli wspólną deklarację w sprawie zakończenia izolacji regionu bałtyckiego w zakresie zaopatrzenia w gaz.


Zobacz także