Umowa na dostawy gazu do Polski z Kataru podpisana

Minister skarbu państwa Aleksander Grad oraz wicepremier i minister ds. energii i przemysłu Kataru Abdullah bin Hamad Al-Attiyah wzięli dziś udział w podpisaniu w Katarze ostatecznej umowy dotyczącej dostaw skroplonego gazu LNG. Pierwsza od czasu „kontraktu Jamalskiego” długoterminowa umowa znacznie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski.


Podpisanie umowy między PGNiG a spółką QatarGas jest efektem prowadzonych od wiosny 2008 r. przez Premiera Donalda Tuska i Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada intensywnych rozmów ze stroną katarską, największym na świecie eksporterem LNG. Negocjacje prowadzono m.in. podczas wizyt delegacji rządowej na Bliskim Wschodzie – dwukrotnie w listopadzie 2008 r. i w maju 2009 r. – oraz na Forum Ekonomicznym w Davos. 15 kwietnia 2009 r. obie spółki podpisały Umowę Ramową określającą warunki umowy docelowej. Na początku czerwca zakończyła się przełomowa tura negocjacji, w wyniku których ustalono podpisanie do 30 czerwca 2009 r. ostatecznego kontraktu. Minister Skarbu Państwa wyraził zgodę zawarcie umowy, która 19 czerwca została zaakceptowana przez Zarząd i 22 czerwca przez Radę Nadzorczą PGNiG. W październiku 2009 r. planowana jest wizyta Emira Al–Thani w Polsce w celu podpisania dwustronnej umowy o współpracy.

Umowa na dostawy gazu z Kataru została zawarta na okres 20 lat, od 2014 do 2034 r. Na jej podstawie QatarGas dostarczy PGNiG 1 mln ton LNG rocznie – ok. 1,5 mld m3 – do terminalu gazowego w Świnoujściu przy pomocy nowej klasy gazowców Q-Flex o pojemności 216 000 m3. Pierwsza dostawa odbędzie się między czerwcem a grudniem 2014 r. Wartość kontraktu wyniesie ok. 550 mln $ rocznie, w zależności od ceny ropy i formuły cenowej. Dodatkowy LNG PGNiG będzie dostarczał na podstawie krótkoterminowych kontraktów (ok. 1 mld m3) w zależności od zapotrzebowania rynku. Strony nie wykluczają również zwiększenia dostaw.

Termin uruchomienia dostaw gazu z Kataru jest ściśle związany z harmonogramem budowy przez OGP Gaz-System S.A. i zależną od niej spółkę Polskie LNG Sp. z o.o. terminalu LNG w Świnoujściu, którego oddanie jest również planowane na 2014 r. Prace związane z budową gazoportu są koordynowane i nadzorowane przez Ministra Skarbu Państwa. W celu zapewnienia terminowej realizacji inwestycji, na podstawie rekomendacji Rady Ministrów z 13 stycznia 2009 r. w MSP została przygotowana specjalna ustawa pozwalająca na przyspieszenie budowy przez uproszczenie i skrócenie procedury zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie 4 czerwca. Do chwili obecnej zakończono etap projektowy terminalu, uzyskano decyzje środowiskowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę części lądowej, na którą zgoda jest spodziewana w lipcu tego roku.

Długoterminowy kontrakt na dostawy gazu z Bliskiego Wschodu jest jednym z najważniejszych kroków do zapewnienia dywersyfikacji dostaw gazu do Polski i oznacza, że dywersyfikacja, uważana od dawna za kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, stała się faktem.
 


Zobacz także