Udział szefa polskiego rządu w szczycie V4 oraz spotkaniu z premierem Słowacji

W piątek, 3 lipca, w Warszawie odbędzie się szczyt Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego inauguracyjne wystąpienie wygłosi Prezydent Andrzej Duda (w związku z rozpoczęciem przez Polskę rocznej prezydencji V4). Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej omówią m.in. projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027. Przed rozpoczęciem szczytu, premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem słowackiego rządu Igorem Matovičem.  


Premierzy grupy V4 stoją na zewnątrz.
Fot. Adam Guz / KPRM

Spotkanie z premierem Słowacji

Szef polskiego rządu spotka się w Warszawie z premierem Słowacji Igorem Matovičem, który odwiedzi Polskę po raz pierwszy od objęcia urzędu 21 marca br.

Rozmowa premierów będzie dotyczyła kwestii dwustronnych i regionalnych, w tym m.in. współpracy gospodarczej, energetyki i rozwoju infrastruktury transgranicznej. Premierzy Polski i Słowacji złożą także kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 535 Pluton Armii Krajowej, w którego skład wchodzili m.in. żołnierze ze Słowacji.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej

Po spotkaniu dwustronnym z szefem słowackiego rządu odbędzie się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. W związku z rozpoczęciem 1 lipca br. przez Polskę rocznej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej wystąpienie inauguracyjne wygłosi prezydent Andrzej Duda.

Będzie to drugie osobiste spotkanie premierów państw V4 po przerwie wywołanej przez wybuch pandemii koronawirusa. Podczas szczytu przywódcy omówią projekty unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, a także inne kwestie związane z bieżącą agendą unijną.

Nowy budżet UE i środki na odbudowę po pandemii

Dyskusja na temat budżetu i proponowanych unijnych mechanizmów finansowych wpisuje się w negocjację przed specjalnym posiedzeniem Rady Europejskiej w 17-18 lipca br., które będzie poświęcone budżetowi UE na lata 2021-27 oraz Instrumentowi Odbudowy. Trwają konsultacje z przywódcami unijnych państw prowadzone przez Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, których celem jest wypracowanie kompromisu politycznego w ramach UE.

Podczas konferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej 19 czerwca br. Polska poparła pakiet Komisji Europejskiej, obejmujący propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy, jako podstawy do dalszej dyskusji. Prezydencja niemiecka w Radzie UE deklaruje wolę przygotowania rozwiązań prawnych, które mają zapewnić możliwie szybką dostępność środków, a co za tym idzie – korzystny dla gospodarki impuls rozwojowy. 

Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu


Zobacz także