Udział Premiera Mateusza Morawickiego w szczycie premierów państw bałtyckich

Szef polskiego rządu weźmie udział w szczycie premierów Litwy, Łotwy i Estonii, które odbędzie się w najbliższy piątek, 9 marca w Wilnie.


Flaga Litwy.

Planowane na piątek spotkanie szefów rządów Estonii, Litwy i Łotwy w Wilnie poświęcone będzie m.in. kwestiom współpracy na forum Unii Europejskiej i NATO oraz omówieniu rozwoju regionalnej infrastruktury energetycznej i transportowej.

Wśród zagadnień z bieżącej unijnej agendy premierzy będą omawiać kwestie związane z nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi oraz rozwojem Partnerstwa Wschodniego.

Podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Wilnie przewidziane są także spotkania dwustronne szefa polskiego rządu z prezydent Litwy oraz szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii.. Podczas spotkania z litewskimi partnerami Pan Premier omówi bieżące kwestie dwustronne, w tym sytuację Polaków na Litwie. W rozmowach z szefami rządów Estonii i Łotwy głównymi tematami będą kwestie energetyki  i bezpieczeństwa w regionie.

Na marginesie wizyty planowane jest podpisanie polsko-litewskiego porozumienia ws. strategicznej współpracy w zakresie polityki energetycznej oraz porozumienia o współpracy portów i uruchomieniu połączenia promowego Szczecin-Kłajpeda przez  Zarządy obydwu portów.

Planowane jest także spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z polskimi przedsiębiorcami i samorządowcami na Litwie.

Spotkanie premierów trzech państw bałtyckich ma charakter cykliczny – tym razem w formacie poszerzonym o szefa polskiego rządu. Ostatnie spotkanie premierów czterech państw odbyło się we wrześniu 2017 roku i miało miejsce w Warszawie. Tegoroczne spotkanie odbywa się na Litwie, która w 2018 r. koordynuje współpracę premierów w ramach formatu PB3.


Zobacz także