Trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Przed posiedzeniem plenarnym odbyły się posiedzenia zespołów roboczych.


Młodzi siedzą przy stole podczas spotkania.
Fot. Adam Guz / KPRM

W otwierającym posiedzenie planarne wystąpieniu Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, minister w KPRM Adam Lipiński podkreślał zaangażowanie Wicepremiera Piotra Glińskiego w tematykę dialogu z młodym pokoleniem. Zaznaczył, że instytucja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jest bardzo ważnym organem, a w jej gronie zasiadają młodzi ludzie z różnych środowisk.

Jednym z zaproszonych gości był poseł Paweł Lisiecki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Zabrał głos w sprawie organizacji V Konferencji Młodzieżowych Rad Samorządu Terytorialnego, którą Parlamentarny Zespół będzie organizował we współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Rada omówiła również raport dotyczący zaangażowania młodych Polaków w życie społeczne, poddała dyskusji temat organizacji wojewódzkich konferencji samorządów uczniowskich, a także procesu zmierzającego do umocowania ustawowego wojewódzkich i powiatowych rad młodzieży oraz wzmocnienia pozycji młodzieżowych rad gmin. Obrady prowadzili Współprzewodniczący Rady Piotr Mazurek oraz Piotr Wasilewski.


Zobacz także