Tani kredyt na założenie firmy dla studentów i absolwentów

Preferencyjne pożyczki na rozkręcenie biznesu - to główne założenie rządowego programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", adresowanego do studentów, absolwentów i bezrobotnych.


Studenci w bibliotece
Fot. Fotolia

Ogólnopolski program zainicjowany przez resort pracy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego składa sie z 2 etapów. Pierwszy ruszył w czerwcu i obejmuje województwa mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie. Drugi etap wystartuje w styczniu 2014.

Zasady programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Maksymalna kwota pożyczki wyniesie do 60 tys. zł. Wypłata pieniedzy nastąpi po zarejestrowaniu firmy. Ale najważniejsze jest niskie oprocentowanie takiego kredytu - 0,75 proc. w skali roku. Przy czym okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat.

Bonus za tworzenie miejsc pracy

Na tym nie koniec. Jeśli pożyczkobiorca utworzy miejsce pracy dla bezrobotnego, będzie mógł liczyć na dodatkową pożyczkę. Będzie ona udzielana nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności i wyniesie do 20 tys. zł.

W jakich bankach będzie można wziąć pożyczkę?

Programem będzie zarządzać Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Udzielaniem pożyczek będą zajmowali się pośrednicy finansowi, czyli inne banki i fundusze pożyczkowe. Pośredników wybierać będzie BGK.

Dla kogo jest program?

  • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 4 lat od ich ukończenia
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych
  • bezrobotnych

Cele programu

  • rozwój przedsiębiorczości
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • przeciwdziałanie bezrobociu
  • rozwój rynku pracy
  • promowanie zatrudnienia

Szczegóły na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.


Zobacz także