Sześciolatki w szkole: krótsze lekcje i więcej zabawy

Czas zajęć dostosowany do możliwości sześciolatków, osoba wspierająca nauczyciela, wymagane efekty kształcenia dopiero po III klasie, określenie zadań świetlicy oraz dodatkowe uprawnienia dla rodziców - to niektóre propozycje minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Uzupełnią one już obowiązujące prawo stworzone z myślą o sześciolatkach w szkole.


Dzieci skaczą do góry
Fot. Fotolia

Niektórzy rodzice wciąż obawiają się o gotowość szkół do przyjęcia sześciolatków i organizację lekcji. Proponowane rozwiązania pozwolą lepiej przygotować szkołę do potrzeb młodszych dzieci. Będzie to możliwe dzięki:

 • dostosowaniu czasu zajęć do możliwości sześciolatków, niezależnie od szkolnych dzwonków,
 • zatrudnianiu osób wspierających nauczycieli w opiece nad uczniami (np. w świetlicy),
 • kontynuacji szkolenia nauczycieli klas I-III do pracy z sześciolatkami,
 • szkoleniom nauczycieli klas IV do pracy z młodszymi uczniami, aby potrafili zapewnić im łagodne przejście do nauczania przedmiotowego,
 • określeniu wymaganych efektów kształcenia dopiero po III klasie.

Decyduje rodzic

- To rodzic wie, co jest najlepsze dla jego dziecka. Dlatego wprowadzimy mechanizmy pozwalające rodzicom decydować o edukacji sześciolatka w sytuacji, gdy nie będzie on gotowy pójść do szkoły lub będzie miał trudności w pierwszej klasie - powiedziała minister Joanna Kluzik-Rostkowska.

Rodzice otrzymają prawo do:

 • podejmowania decyzji o odroczeniu edukacji szkolnej sześciolatka, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do „zerówki",
 • złożenia wniosku o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.

Prawa sześciolatka w szkole

Już dziś sześciolatki mają prawa, które muszą być przestrzegane w każdej szkole. Oto niektóre z nich:

 • wyodrębnione miejsce do zabawy,
 • miejsce na podręczniki i przybory szkolne,
 • indywidualne podejście do potrzeb sześciolatka,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • dodatkowe zajęcia po lekcjach,
 • opieka świetlicowej w grupach do 25 uczniów.

Zobacz także