Sześciolatki pójdą do szkoły

Premier: Sposób wprowadzenia w życie tej reformy powinien łagodzić skutki, których obawiają się rodzice.


Minister edukacji, premier, psycholog Dorota Zawadzka i profesor Konarzewski podczas konferencji prasowej 1 z 6
Maciej Śmiarowski/KPRM

Premier podkreślił, że reformie będzie towarzyszył podział rocznika i budowa klas w ten sposób, żeby w ramach jednej klasy nie znalazły się dzieci, których wiek może różnić się nawet o dwa lata. - Klasy będą grupowane tak, aby młodsze dzieci w młodszym roczniku nie były w jednej klasie z dziećmi starszymi - mówił premier. Dodał też, że reforma jest wprowadzana w przekonaniu, że jej efekty będą korzystne i pozytywne zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Rząd przyjął projekt regulacji, która zakłada obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Od września 2014 r. sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły. 

Dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. proces ten będzie miał charakter etapowy. Od września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika, czyli te które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 r., zostaną objęte obowiązkiem szkolnym dopiero od 2015 r. Rodzice będą mogli jednak zdecydować o zapisaniu ich do szkoły w 2014 r. Dzięki takim rozwiązaniom proces obejmowania obowiązkiem szkolnym najmłodszych dzieci zostanie złagodzony.

Our children are wiser, smarter and more independent than we think. It is worth sending a six-year-old to school


Experts about six-year-olds at schools

Ponadto, od września 2014 r. liczba uczniów w klasach pierwszych nie będzie mogła przekroczyć 25, docelowo taka regulacja obejmie klasy I-III w 2016 r. W obecnym stanie prawnym taki limit jest jedynie zaleceniem. Jego ustawowe określenie w klasach początkowych (do 25) zbliży warunki wychowania i opieki w szkole nad najmłodszymi dziećmi do przedszkolnych.

Jednocześnie, w latach 2014/15 i 2015/16, gdy do szkół trafi większa niż obecnie liczba dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, a w szkołach będzie tworzonych więcej niż jeden oddział klasy pierwszej – uczniowie będą do nich przyjmowani kolejno, według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie oznacza, że wiek dzieci w oddziałach pierwszych klas będzie zbliżony.

Rząd podkreśla, że objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym to efekt reformy systemu edukacji zapoczątkowanej przez MEN w 2009 r. Na stworzenie w szkołach warunków przystosowanych do możliwości rozwojowych 6-latków wydano od 2009 r. niemal 2 mld zł. Zdaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 99,5 proc. szkół panują odpowiednie warunki techniczne, higieniczne i sanitarne.

Należy podkreślić, że system zakładający naukę dzieci sześcioletnich w pierwszej klasie obowiązuje i sprawdza się w większości państw Unii Europejskiej. Spośród 202 państw na świecie w 134 sześciolatki wysyłane są do szkoły. Ostatnio zdecydowała o tym Norwegia i Słowenia. Rozwiązanie takie przede wszystkim zapewnia wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk o różnym kapitale kulturowym. Dzieci, które idą wcześniej do szkoły zyskują dostęp do lepszej niż w przedszkolu infrastruktury naukowej (darmowa nauka języka obcego i zajęcia pozalekcyjne), sportowej (boiska i place zabaw) oraz informatycznej.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że 89 proc. rodziców sześciolatków, którzy posłali swoje dzieci wcześniej do szkoły jest zadowolonych z tej decyzji.


Zobacz także