Światło Wolności w hołdzie ofiarom stanu wojennego

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w oknie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapalono świecę upamiętniającą ofiary wydarzeń z grudnia 1981 r. Niech ten symboliczny gest będzie wyrazem naszej solidarności z ofiarami i ich rodzinami oraz wyrazem wdzięczności za okazane poświęcenie.  


Paląca się świeca na tle okna.

Zobacz także