Sukces polskiej prywatyzacji w 2010 roku

Przychody z prywatyzacji w 2010 r. wyniosły 22,037 mld zł. To drugi wynik w całym okresie polskiej transformacji. Przychody z prywatyzacji przez giełdę stanowiły ponad 16,8 mld zł. Realizowanych było 487 projektów prywatyzacyjnych, sukcesem zakończyło się 230. Łączna wartość podpisanych umów była najwyższa w historii polskiej prywatyzacji, podobnie rekordowa była liczba przeprowadzonych transakcji. Dane te pochodzą z informacji o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011” w 2010 r.Rok 2010 był szczególny dla polskiej prywatyzacji także z powodu trzech ważnych debiutów giełdowych. Chodzi o PZU SA (przychody Skarbu Państwa to 1,35 mld zł), Tauron Polska Energia SA (3,98 mld zł) i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (1,21 mld zł). Wartość oferty tych spółek wyniosła niemal 13,5 mld zł, a oferta publiczna PZU SA była jedną z największych w historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Należy podkreślić, że podobnie jak w latach poprzednich skuteczne prowadzenie polityki prywatyzacyjnej realizowane było m.in. przez uelastycznienie przepisów prawnych, usprawnienie procedur prywatyzacyjnych z zachowaniem obiektywnych i przejrzystych zasad ich prowadzenia.


Zobacz także