Startuje MALUCH 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 101 mln zł na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.


Uśmiechnięte dziecko pośród kolorowych zabawek
Fot. Fotolia

Program „MALUCH” to tworzenie i utrzymanie żłobków oraz innych placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Zyskają na tym przede wszystkim rodzice, gdyż dotacje z programu pomniejszają ponoszone przez nich opłaty. To także sposób na ułatwienie im powrotu do pracy.

Dla kogo dofinansowanie
 

W tegorocznej edycji o dofinansowanie mogą ubiegać się już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe. Dotacja może wynieść nawet 80 proc. kosztów inwestycji.

Miliony na żłobki
 

W sumie na rozwój żłobków przeznaczyliśmy w latach 2011 - 2013 aż 500 mln złotych (środki z budżetu państwa i środki z UE). Na realizację programu „MALUCH” przeznaczyliśmy w tym czasie 216 mln zł. Dzięki temu w ciągu 3 lat w Polsce przybyło 1000 nowych żłobków i miejsc opieki. To aż 55 tys. miejsc dla najmłodszych dzieci.

Więcej informacji o Programie na stronach MPiPS i www.zlobki.mpips.gov.pl

Polityka prorodzinna
 

Nowe żłobki to efekt działań rządu skierowanych do rodzin. W 2013 roku w ramach Roku Rodziny wprowadziliśmy pakiet, w skład którego weszły:

  • wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich,
  • uruchomienie rządowego programu dofinansowania in vitro,
  • obniżenie opłat do max 1 zł za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
  • zwiększenie do 80% dofinansowania przez państwo budowy żłobków w ramach rządowego programu "Maluch",
  • nowy program "Mieszkanie dla Młodych", który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Więcej o polityce prorodzinnej rządu na www.rodzina.gov.pl


Zobacz także