Stanowisko rządu wobec opinii Komisji Weneckiej

Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował w sobotę, że Premier Beata Szydło postanowiła przekazać opinię Komisji Weneckiej marszałkowi Sejmu.


Rzecznik prasowy rządu podczas konferencji prasowej
Fot. P. Tracz / Archiwum KPRM

Wczoraj, jak państwo doskonale wiecie, Komisja Wenecka wydała opinię dotyczącą sprawy polskiej. Opinia ta została wydana na nasz wniosek - na wniosek złożony przez ministra spraw zagranicznych pana Witolda  Waszczykowskiego. Opinia Komisji Weneckiej liczy 25 stron, jest dość szczegółowa, stąd też wymaga pogłębionej analizy – powiedział rzecznik Rady Ministrów.

Jak sami państwo słyszeliście z ust przewodniczącego tejże właśnie Komisji, obecny pat polityczny w Polsce rozpoczął się za czasów poprzedniego rządu, dzisiejszej opozycji. W związku z tym, iż rozwiązanie tej sytuacji wymaga współpracy wszystkich sił politycznych w Polsce, pani premier Beata Szydło, traktując z powagą opinię Komisji i szanując demokrację, postanowiła przekazać tę opinię do Sejmu na ręce pana marszałka Marka Kuchcińskiego, wraz z naszymi wszystkimi uwagami, zastrzeżeniami. Parlamentarzyści, którzy są reprezentantami narodu, powinni podjąć wspólną pracę nad wyjściem z politycznego sporu – dodał.

Z racji tego, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym była projektem poselskim, spór ten powinien być rozwiązany przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich klubów parlamentarnych – mówił Rafał Bochenek.

Co do publikacji podtrzymujemy zdanie, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie może opublikować stanowiska niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które nie jest oparte na przepisach prawa. Ta kwestia również wymaga wypracowania konsensusu – oświadczył rzecznik rządu.

Apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce, abyśmy wspólnie na drodze dialogu, bez negatywnych emocji rozwiązali spór wokół Trybunału Konstytucyjnego – zakończył swoje wystąpienie Rafał Bochenek. 


Zobacz także