Spotkanie z Wielkim Księciem Luksemburga Henrykiem

Premier Tusk spotkał się w środę w Warszawie z Wielkim Księciem Luksemburga Henrykiem. Wśród tematów rozmów znalazły się kwestie unijne, w tym Unia Energetyczna oraz współpraca inwestycyjna.


Rozmowa premiera i księcia w cztery oczy 1 z 3
M. Śmiarowski/KPRM

Wielki Książę Luksemburga Henryk w czasie wizyty w Polsce spotka się także z prezydentem i marszałkami Sejmu i Senatu. Weźmie również udział w otwarciu Polsko-Luksemburskiego Forum Gospodarczego i Finansów w Warszawie.

Podczas wizyty w Polsce Wielkiemu Księciu Luksemburga towarzyszą wicepremier i minister gospodarki, minister spraw zagranicznych i europejskich oraz minister finansów.

Współpraca gospodarcza Polski i Luksemburga
 

  • 473,68 mln euro - Wartość obrotów handlowych w 2013 r.
  • 18,223 mld euro - Skumulowana wartość zobowiązań z tytułu inwestycji luksemburskich firm w Polsce w 2012 r. Dało to Luksemburgowi 4. pozycję wśród zagranicznych inwestorów. Najwięksi luksemburscy inwestorzy to m. in.: Goodyear Luxemburg S.A., Arcelor, AVON Luksemburg Holdings, EMPIK Centrum Investments S.A.
  • 9,472 mld euro - Wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Luksemburgu w 2012 r.

Zobacz także