Spotkanie z ministrem Markiem Suskim na temat polityki migracyjnej rządu RP w Instytucie Polskim w Wiedniu

W piątek w Instytucie Polskim w Wiedniu odbyło się spotkanie z ministrem Markiem Suskim, z udziałem korpusu dyplomatycznego i konsularnego, austriackich parlamentarzystów, przedstawicieli mediów oraz miejscowych instytucji. Minister mówił o polityce migracyjnej rządu RP.


W trakcie swojego wystąpienia minister zaprezentował szereg rozwiązań w ramach polityki migracyjnej, proponowanej przez rząd RP, które, wprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej, stanowiłyby rozwiązanie obecnych problemów Europy w tym zakresie.

Jako najważniejsze z rozwiązań minister wymieniał warunek legalnej emigracji, połączony z pomocą na miejscu, uszczelnieniem granic oraz ściślejszą kontrolą osób przybywających z innych regionów świata na teren Unii Europejskiej.

"Legalna emigracja powinna stać się podstawą emigracji do Unii Europejskiej" – mówił minister, który podczas spotkania wielokrotnie podkreślał rolę Polski jako kraju, który w ostatnich latach w skali Unii Europejskiej przyjął niebagatelną liczbę uchodźców poszukujących pracy.

"Polska przyjmuje największą liczbę uchodźców, jeśli chodzi o uchodźców poszukujących pracy, na podstawie zezwoleń na pracę wydanych po raz pierwszy" - kontynuowal.

Wspomniał, że według Eurostatu łączna liczba wydanych przez Polskę w 2016 roku po raz pierwszy oraz jako przedłużenie zezwoleń na pobyt oraz czasową pracę wynosi 585 tysięcy.

"Warto zestawić tę liczbę z liczbą zezwoleń wydanych w innych krajach członkowskich: Wielka Brytania wydała takich zezwoleń 865 tys., Niemcy –  505 tys., Francja – 235 tys., Włochy – 222 tys. Znaczącą część emigracji zarobkowej do Unii Europejskiej stanowi więc emigracja do Polski" – tłumaczył podczas wieczoru szef gabinetu politycznego premiera.

Według ministra Suskiego nasz kraj jest stabilizatorem sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ do tej pory Polska przyjęła duże kwoty uchodźców wojennych, napływających do naszego kraju głównie z Gruzji i Czeczenii oraz w ostatnim czasie z Ukrainy.

Minister zaznaczył, że ważnym zadaniem polskiego rządu oraz polskich placówek jest także informowanie o działaniach naszego kraju w ramach polityki migracyjnej oraz roli, jaką Polska odegrała do tej pory w przyjmowaniu uchodźców z Europy Wschodniej oraz Azji.

"Osoby uciekające przed wojną w Donbasie nie mogą być traktowane inaczej niż uchodźcy z Aleppo, żadna grupa nie jest lepsza lub gorsza od innej i żadna z nich nie powinna być bardziej uprzywilejowana, jeśli chodzi o emigrację do Unii Europejskiej – mówił minister Suski.

Zaznaczył również, że najważniejszym dążeniem polskiego rządu jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju.

"Również Unia Europejska za nadrzędny cel powinna stawiać sobie dbanie o bezpieczeństwo obywateli"– podkreślał.

W czwartek minister Marek Suski złożył wizytę w Urzędzie Kanclerskim, gdzie rozmawiał z szefem gabinetu kanclerza Sebastiana Kurza, Berndem Brünnerem.

Program wizyty w Austrii obejmował także wizytę w Kościele Świętego Józefa, Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu oraz Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Wiedniu, spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych i Polonii w Austrii w Ambasadzie RP, a także złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar Holocaustu na Placu Żydowskim w Wiedniu w związku z 75. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz udział w zorganizowanym przez Instytut Polski w Wiedniu koncercie pt. „Piosenki Krakowskiego Kazimierza” w wykonaniu Marty Bizoń oraz Aleksandra Brzezińskiego, w hołdzie pamięci bohaterskim żydowskim bojownikom z warszawskiego getta.

W piątek minister Suski wraz z delegacją Komisji Łączności z Polakami za granicą Sejmu RP złożył wizytę w byłych obozach koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen, tak ważnych dla historii Polski podczas II wojny światowej.

Co czwarty więzień niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen był Polakiem. Obóz oraz stanowiący jego część podobóz odegrały z punktu widzenia nazistów ogromną rolę w procesie zagłady polskiej inteligencji. Pobyt Ministra w Wiedniu zakończył wykład w Instytucie Polskim.
 


Zobacz także