Spotkanie ws. sześciolatków w szkole

Premier Tusk i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska spotkali się w piątek z przedstawicielami Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.


Premier rozmawia z gośćmi przy okrągłym stole
Fot. KPRM

Na spotkaniu minister Joanna Kluzik-Rostkowska przypomniała propozycje, mające uzupełnić już obowiązujące prawo stworzone z myślą o sześciolatkach w szkole.

Proponowane rozwiązania pozwolą lepiej przygotować szkołę do potrzeb młodszych dzieci. Będzie to możliwe dzięki:

  • dostosowaniu czasu zajęć do możliwości sześciolatków, niezależnie od szkolnych dzwonków,
  • zatrudnianiu osób wspierających nauczycieli w opiece nad uczniami,
  • kontynuacji szkolenia nauczycieli klas I-III do pracy z sześciolatkami,
  • szkoleniom nauczycieli klas IV do pracy z młodszymi uczniami, aby potrafili zapewnić im łagodne przejście do nauczania przedmiotowego,
  • określeniu wymaganych efektów kształcenia dopiero po III klasie.

Zwróciła także uwagę, że rodzice otrzymają prawo do:

  • podejmowania decyzji o odroczeniu edukacji szkolnej sześciolatka, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do „zerówki",
  • złożenia wniosku o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.

Na spotkaniu omawiano także kwestie związane z podstawą programową oraz przygotowaniem szkół do przyjęcia sześciolatków.


Zobacz także