Spotkanie wiceministra Konrada Szymańskiego z negocjatorem Komisji Europejskiej ds. Brexitu

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej Konrad Szymański spotkał się dziś z Michelem Barnier, głównym negocjatorem Komisji Europejskiej ds. przygotowań i prowadzenia negocjacji z Wielką Brytanią ws. opuszczenia UE.


Spotkanie wiceministra Konrada Szymańskiego z negocjatorem Komisji Europejskiej ds. Brexitu 1 z 2
fot. KPRM

Relacje Wielkiej Brytanii z UE mogą być bardzo bliskie, ale muszą być oparte o równowagę praw i obowiązków na wspólnym rynku. Oczekujemy gwarancji dla praw nabytych Polaków i innych obywateli UE-27 w UK. KE ma odegrania ważną rolę w tych negocjacjach - podkreślił pełnomocnik Konrad Szymański, który kieruje zespolem roboczym Komitetu Spraw Europejskich, odpowiedzialnym za przygotowanie polskiego stanowiska w negocjacjach z Wielką Brytanią.

Podczas spotkania omówiono kwestię procedury i harmonogramu negocjacji z Wielką Brytanią oraz charakteru nowej umowy regulującej relacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Rozmówcy przedstawili też priorytety negocjacyjne Komisji Europejskiej i Polski.

 


Zobacz także