Spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli

Przed nieformalnym posiedzeniem Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w koordynacyjnym spotkaniu przedstawicieli V4.


Spotkanie V4.
fot. W. Kompała / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki przekazał informacje o przebiegu kolacji organizowanej z inicjatywy premiera Belgii dla wybranych państw członkowskich na temat wieloletnich ram finansowych po 2020 r.

Polska zaprezentowała stanowisko zgodnie z przekazem uzgodnionym przez członków Grupy Wyszehradzkiej podczas szczytu 26 stycznia br.: warunki, które musi spełniać przyszły budżet (nowe wyzwania, w tym innowacyjność i obronność, powinny być finansowane przez nowe środki, a nie przesunięcia), eliminacja rabatów, uwzględnienie kontrybucji brytyjskiej po 2020 r. oraz przedkładanie jakości budżetu nad tempem prac.

Negocjacje projektu dyrektywy o pracownikach delegowanych

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że kluczowe jest uzyskanie poparcia i podpisu dla stanowiska w sprawie negocjacji projektu dyrektywy o pracownikach delegowanych przez jak największą liczbę państw członkowskich.

Premierzy Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się z potrzebą wsparcia tej inicjatywy przez inne państwa like-minded. Uzgodniono, że terminem na uzyskanie dodatkowych podpisów i ewentualnych drobnych niezbędnych do uzyskania poparcia modyfikacji treści pisma będzie maksymalnie tydzień.


Zobacz także