Spotkanie premiera z przedstawicielami resortów obrony narodowej, energii i zdrowia

Dziś rano premier Mateusz Morawiecki spotkał się z ministrami obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem i zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz z wiceministrami energii Tadeuszem Skoblem i Grzegorzem Tobiszowskim. Celem spotkania było omówienie sytuacji po przejściu nad krajem orkanu Fryderyka.


Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w naradzie.

Podczas narady, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele resortu energii zadeklarowali, że większość awarii związanych z brakiem prądu zostanie usunięta w przeciągu kilku godzin, natomiast do końca dnia zostaną usunięte wszystkie awarie. Z kolei minister obrony narodowej zapewnił, że w razie pogorszenia się sytuacji pogodowej w gotowości pozostaje 8 tys. żołnierzy oraz ponad 1,4 tys. jednostek sprzętu wojskowego.


Zobacz także