Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami

Moją ogromną ambicją, ale zarazem też celem i marzeniem jest to, żeby wojewodowie, urzędy wojewódzkie były bardzo sprawnymi jednostkami w terenie, które przejmują coraz więcej zadań ponieważ są bardzo sprawne – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas odprawy z wojewodami w KPRM. 


Premier Mateusz Morawiecki wita się z wojewodami. 1 z 6
fot. KPRM

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że realizacja zadań, jakie spoczywają na urzędach wojewódzkich jest niezwykle ważna m.in. w przypadku klęsk żywiołowych, ponieważ działania te powinny być prowadzone „bez zbędnej zwłoki”. Jak mówił, eliminacja szkód jest w dużym stopniu takim zadaniem, poprzez które obywatele patrzą na sprawność działania państwa. Zdaniem premiera, od efektywności prowadzenia przez urzędy wojewódzkie swoich zadań zależy potem sprawność całej administracji centralnej, w tym rządu.

Szef rządu zaznaczył, że bardzo by chciał, aby administracja państwowa  potrafiła odpowiadać na wyzwania, jakie stoją przed nią chociażby w sektorze rolniczym, np. w związku z walką z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Przy tej okazji premier podziękował wojewodom za sprawną realizację swoich dotychczasowych zadań.

Jak stwierdził premier Mateusz Morawiecki, konieczna jest dyskusja o sprawności operacyjnej, doposażeniu w sprzęt i budżecie urzędów wojewódzkich. Dodał, że w ogromniej liczbie przypadków sprawdziły się nasze służby, ale trzeba pracować i ćwiczyć, żeby było jak najmniej słabych punktów.


Zobacz także