Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedsiębiorcami i mieszkańcami Poznania

Troska o przedsiębiorców to troska o interes państwa – powiedział premier podczas spotkania z przedsiębiorcami i mieszkańcami w Poznaniu. Dodał, że rządowi zależy nam na tym, aby małe przedsiębiorstwa stawały się wielkie, a wielkie stawały się globalnymi championami.


Premier Mateusz Morawiecki wchodzi na spotkanie na tle mieszkańców. 1 z 14
Fot. Krystian Maj / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny zaznaczył, że w rozwoju polskiej przedsiębiorczości mają pomagać podjęte przez rząd działania. To co już robimy dla małych przedsiębiorców, to m.in. Konstytucja Biznesu, obniżka podatku CIT, obniża ZUS - te działania pozwolą zostawić w kieszeniach przedsiębiorców ok. 5 mld zł rocznie – zapewniał. Jak podkreślił szef rządu, wprowadzenie wspomnianych zmian nie było łatwe, bo trzeba było przebudować cały model gospodarczy. To się nie wzięło z niczego, to była żmudna praca– dodał.

Mała firma, mały ZUS

Jedna z omówionych na spotkaniu przez szefa rządu zmian ma służyć małym przedsiębiorcom, którzy zaczną płacić składki ZUS proporcjonalnie do swoich przychodów. Ustawa w tej sprawie została przyjęta bez poprawek przez Senat i obecnie czeka na podpis prezydenta.

Zgodnie z zapisami ustawy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 5250 zł) będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Tzw. mały ZUS ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2019 r. Mikro- i małe firmy po zmianie prawa będą płacić miesięcznie na ZUS ok. 660 zł, a nie 1,2 tys. zł.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił także zalety uszczelnienia ściągalności podatków dla rozwoju gospodarczego Polski. Według szefa rządu, działanie to pozwoliło na obniżenie podatków małym przedsiębiorcom, a wielkich przedsiębiorców, zwykle zagranicznych obciążyć sprawiedliwym podatkiem.

Premier zaakcentował też rolę współpracy między przedsiębiorcami w rozwoju gospodarczym Polski. Głos przedsiębiorców w polskiej gospodarce jest słaby, bo nie są oni zrzeszeni tak jak powinni – mówił.

My, stawiamy na taki model gospodarczy, który się dobrze sprawdza, to pracodawca, przedsiębiorca, który szanuje pracownika, wierzy i inwestuje w niego. A pracownik oddaje to swojemu pracodawcy. To relacja, w którą wierzymy, relacja solidarnościowa – powiedział premier Mateusz Morawiecki dziękując za możliwość spotkania i dyskusji.


Zobacz także