Spotkanie Ministra Konrada Szymańskiego z Sekretarzem Stanu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Miguelem Bergerem

7 października br. Minister do Spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański spotkał się z przebywającym z wizytą w Polsce Sekretarzem Stanu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Miguelem Bergerem.


Spotkanie ministrów.

Podczas spotkania Ministrowie omówili zagadnienia z bieżącej agendy europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych propozycji w zakresie polityki migracyjnej, Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz negocjacjom UE z Wielką Brytanią.

W okresie lipiec – grudzień 2020 r. Republika Federalna Niemiec sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.


Zobacz także