Spotkanie Klubów Cichociemnych w KPRM

Działania na rzecz postaw patriotycznych poprzez nawiązywanie do etosu Cichociemnych wśród młodzieży jest niezwykle ważne – powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podczas spotkania z przedstawicielami instytucji kultywujących pamięć o Cichociemnych.


Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na tle loga KPRM. 1 z 5
Fot. Adam Guz / KPRM

Minister Dworczyk podziękował klubom za ich zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci o organizacjach konspiracyjnych, które starały się stawić czoło okupantom. Wyraził również przekonanie, że Kancelaria Premiera wspólnie ze stowarzyszeniami, a także z udziałem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmą owocną współpracę w zakresie podtrzymywania pamięci o Cichociemnych.

Organizacje uczestniczące w potkaniu pielęgnują zachowane świadectwa historyczne polskiego wysiłku zbrojnego, w szczególności poprzez działania edukacje na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych krzewiąc ducha patriotyzmu.


Zobacz także