S&P potwierdził ratingi Polski i ich stabilną perspektywę

Agencja Standard & Poor's (S&P) potwierdziła w piątek ratingi Polski i ich stabilną perspektywę, utrzymując ocenę długoterminowego długu w walucie zagranicznej na poziomie A- i krajowej A.


Według S&P deficyt finansów publicznych w Polsce wzrośnie w tym roku do 4,3% PKB z 3,9% w 2012 r., po czym zmaleje do 3% w 2015 r. Wzrost PKB ma wynieść 1% w tym roku i średnio 2,7% w latach 2014-2016.

Pozostałe wiadomości gospodarcze

 

W LIPCU INFLACJA BAZOWA WZROSŁA O 1,4% R/R, NAJSILNIEJ OD STYCZNIA

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wzrosła w lipcu do najwyższego od stycznia poziomu 1,4% r/r z 0,9% w czerwcu, podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu rocznym w lipcu wzrosły wszystkie miary inflacji bazowej. Wcześniej Główny Urząd Statystyczny informował o zaskakującym wzroście inflacji konsumenckiej do 1,1% w lipcu z 0,2% w czerwcu, co przez wielu analityków wiązane było z jednorazowym zdarzeniem, jakim był wzrost opłat za wywóz śmieci. W piątek Eurostat opublikował szacunki ujednolicone w skali Unii Europejskiej (HICP), według których inflacja w Polsce wyniosła w lipcu 0,9% wobec 1,6% w strefie euro i 1,7% w całej Unii.

NA KONIEC LIPCA DEFICYT BUDŻETU WYNIÓSŁ 25,9 MLD ZŁ

Na koniec lipca budżet państwa miał 25,9 mld zł deficytu, czyli 72,9% poziomu planowanego w ustawie budżetowej na 2013 r., podało w piątek Ministerstwo Finansów. Deficyt po lipcu był o 377 mln niższy niż poziom przewidziany na ten miesiąc w harmonogramie dochodów i wydatków, w którym nie uwzględniono jednak wpłaty 5,3 mld zł zysku z Narodowego Banku Polskiego. W najbliższych tygodniach rząd przedstawi projekt nowelizacji tegorocznego budżetu, w którym deficyt będzie podwyższony o 16 mld zł, a wydatki obniżone o ok. 8,5 mld.

W VIII INDEKS OCZEKIWAŃ EKONOMICZNYCH DLA POLSKI SPADŁ O 8,8 PKT.

Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski spadł w sierpniu o 8,8 pkt. m/m do 34,6 pkt., a oceny bieżącej sytuacji wzrosły o 17,9 pkt., do poziomu „zero”, podał w piątek niemiecki instytut ZEW na podstawie badania opinii wśród 65 ekspertów rynków finansowych. Polska i Węgry były jedynymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej (do którego ZEW zalicza też Turcję), dla których perspektywy pogorszyły się. W całym regionie indeks oczekiwań wzrósł do 33,3 pkt., osiągając najwyższą wartość w Czechach i Austrii, a najniższą w Turcji.

INDEKS UNIWERSYTETU MICHIGAN SPADŁ W SIERPNIU DO 80 PKT.

W sierpniu indeks optymizmu konsumentów z USA spadł do 80,0 pkt. z poziomu 85,1 pkt. w lipcu, podał w piątek Uniwersytet Michigan na podstawie wstępnych danych. Spadek do najniższego od kwietnia poziomu był przede wszystkim skutkiem pogorszenia się ocen bieżących, choć konsumenci pogorszyli też swoje opinie o przyszłości. Mimo spadku, sierpniowy odczyt jest szóstym najlepszym od października 2007 r.

W LIPCU WZROSŁY OBROTY I DEFICYT HANDLOWY JAPONII

W lipcu eksport Japonii wzrósł najsilniej od blisko trzech lat: o 12,2% r/r z 7,4% w czerwcu, podało Ministerstwo Finansów Japonii. Jeszcze wyższy był jednak wzrost importu (o 19,6% r/r) i w efekcie Japonia zanotowała jeden z najwyższych deficytów handlowych w historii ($10,5 mld). Eksportowi sprzyjało osłabienie jena, import był natomiast stymulowany przez drożejące paliwa.

Źródło: Biuletyn Rady Gospodarczej


Zobacz także