Skuteczne działania rządu na rzecz osób poszkodowanych przez nawałnice

Podwyższenie limitów wypłat dla poszkodowanych, uproszczenie procedur szacowania strat, przywracanie zasilania oraz przejezdności dróg na terenach zniszczonych przez nawałnice -  to priorytetowe działania rządu premier Beaty Szydło i służb podległych ministerstwom w czasie trwającej akcji usuwania skutków nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia.


Premier Beata Szydło wita się ze strażakami
Fot. P. Tracz / KPRM

Wyższe odszkodowania na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych - nawet do 200 tys. zł

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował w czwartek, że limit wypłat na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych  podniesiono ze 100 tys. zł do 200 tys. zł. „200 tys. zł będą mogli otrzymać mieszkańcy, których domy zostały zniszczone” – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Dotychczas kwota ta wynosiła do 100 tys. zł. Szef resortu spraw wewnętrznych dodał, że rząd będzie reagować, w zależności od sytuacji. Jeżeli będzie taka potrzeba, to ta kwota może ulec podwyższeniu.

Również na odbudowę budynków gospodarczych przeznaczone zostanie do 100 tys. zł. Te budynki także zostały zniszczone, one dotychczas nie podlegały zasadom odbudowy, w związku z tym włączyliśmy także te budynki – powiedział szef MSWiA. Jak zaznaczył, chodzi o byt mieszkańców, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Minister Błaszczak podkreślił, że etap ratowania zdrowia i życia poszkodowanych w nawałnicach jest już zakończony.

Minister Błaszczak przedstawił także plan uproszczenia szacowania strat. Poza rzeczoznawcami, straty będą oceniać także pracownicy urzędów oraz inspektorzy nadzorów budowlanych. Projekt rozporządzenia w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych przekazano do KPRM. Dokument dotyczy  100 gmin, w tym te, które zostały najbardziej poszkodowane przez nawałnice, które przeszły nad Polska w nocy z piątku na sobotę. W tych gminach obowiązują uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remonty budynków – powiedział szef MSWiA.

34 mln zł dla poszkodowanych w wyniku nawałnic i ponad 22 tys. interwencji strażaków w ostatnich dniach

Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji uruchomiono ponad 34 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla 7 tysięcy poszkodowanych rodzin. 

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej OSP cały czas pomagają w usuwaniu skutków nawałnic. Ich zadania polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które utrudniają komunikację. Policja wspiera działania strażaków – policjanci m.in. kierują ruchem i organizują objazdy.  W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 4 tys. budynków, z czego 2,8 tys. to budynki mieszkalne.

Od 10 sierpnia strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 22 102 razy. W ciągu ostatniej doby strażacy wyjeżdżali 791 razy do interwencji związanych z usuwaniem skutków burz i nawałnic.

Najwięcej działań, przeprowadzili strażacy w woj. kujawsko-pomorskim. Od 10 sierpnia w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków przechodzących burz zaangażowanych było łącznie 17 724 pojazdów pożarniczych, oraz 77 851 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Oprócz strażaków z województw dotkniętych nawałnicami, w usuwaniu skutków nawałnic uczestniczą też strażacy z innych województw m.in. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i lubuskiego oraz słuchacze szkół pożarniczych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z Warszawy oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy.

Minister energii o postępach przywracania zasilania na terenach zniszczonych przez burze

W Rytlu jest już energia elektryczna – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Podsumował też skalę rządowej pomocy dla osób poszkodowanych przez nawałnice. Szef ME podziękował za solidarność społeczną wszystkim służbom, samorządowcom oraz mieszkańcom terenów, którzy ucierpieli wskutek burz.

Minister energii podkreślił, że Enea Operator przywróciła w czwartek zasilanie we wsi Rytel w województwie pomorskim. We wtorek po południu do Rytla, który najbardziej odczuł skutki nawałnicy, przyjechała premier Beata Szydło.

Organizacja pracy i współpraca wszystkich zaangażowanych służb zdała egzamin – zaznaczył minister Krzysztof Tchórzewski. Największy wysiłek podjęły spółki Enea i Energia, które dobrze skoordynowały prace i usunęły szkody w ciągu dwóch dni – dodał.

Dziś 13 tys. odbiorców nadal nie ma prądu - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zaznaczył, że w kryzysowym momencie prądu nie miało 463 tys. gospodarstw domowych.

Mieliśmy duże uszkodzenia w sieci przesyłowej krajowej, w Polskich Sieciach Energetycznych - wskazał szef resortu energii.  Dodał, że PSE przeorganizowały cały system. Groziło nam wyłączenie systemu energetycznego z pracy. Sytuacja była bardzo trudna, jednak dzięki przełączeniom i rezerwowym układom sieci, które zostały wykonane cały system energetyczny nie poniósł żadnych szkód - powiedział.

Wg ministra energii koszt odbudowy infrastruktury energetycznej po burzach wstępnie oszacowano na 150-200 mln zł w skali kraju.  Jak poinformował Krzysztof Tchórzewski, w związku ze zniszczeniami na skutek nawałnic będziemy prosić KE o ewentualną zgodę, by można dokonać zmiany przeznaczenia środków przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

Jak mówił minister energii, w szczycie prac usuwających skutki nawałnic - tj. 12 sierpnia - pracowało 650 brygad energetycznych. Szef ME podkreślił, że priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa ludziom poszkodowanym przez nawałnice i uniknięcie groźnych wypadków związanych m.in. z zerwaniem linii energetycznych. Nie byłoby to jednak możliwe bez współpracy ze służbami leśnymi, strażą pożarną oraz miejscową ludnością.

Jestem pełen podziwu dla pracy sołtysów, samorządowców, wójtów i burmistrzów podczas usuwania skutków nawałnic - minister Krzysztof Tchórzewski szczególne wyrazy podziękowania skierował do samorządowców.

Przejezdne drogi krajowe i przywrócony ruch na wszystkich liniach kolejowych

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk na czwartkowej konferencji wyraził nadzieję, że rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące uproszczenia szacowania strat po ostatnich nawałnicach, zostanie przyjęte w trybie obiegowym. Chcemy, by to było jak najszybciej – oświadczył. Chodzi o rozporządzenie, dzięki któremu zostanie uproszczony proces składania wniosków na remont i odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych, a potem na użytkowanie tych budynków.

Minister zapowiedział, że głównym celem MIB oraz służb mu podległych, m.in. nadzoru budowlanego, jest jak najszybsze określenie stanu technicznego budynków, przede wszystkim budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz kwestia ich dalszego użytkowania.  Poinformował także, że z ok. 3,5 tys. budynków zgłoszono, z czego prawie 500 budynków jest już skontrolowanych, a w przypadku 67 wydano zakaz użytkowania. One po prostu muszą być odbudowane, wyremontowane, bo na ich stan techniczny zagraża życiu i zdrowiu użytkowników – dodał.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) prowadzi bieżący monitoring sytuacji na drogach krajowych i liniach kolejowych. Mimo wystąpienia nawałnic utrzymywana jest przejezdność wszystkich dróg krajowych i przywrócono ruch na wszystkich liniach kolejowych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) współpracuje z terenowymi organami nadzoru budowlanego w sprawie ustalania stanu technicznego budynków uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych.

MIB wspólnie z MSWiA pracuje nad rozwiązanymi, które odformalizują kwestię oceny szkód i umożliwią szybszą wypłatę odszkodowań.

Kolejowe służby techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usuwały skutki silnych burz, które spowodowały utrudnienia w ruchu pociągów na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Pomorzu i Kujawach. To efekt powalonych drzew i uszkodzeń sieci trakcyjnej. Non stop pracowały zespoły techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i PKP Energetyka. Kilkadziesiąt interwencji pozwoliło zapewnić przejezdność głównych linii. Zarządca infrastruktury wspólnie z przewoźnikami organizował przejazd pasażerów tak, by maksymalnie ograniczyć utrudnienia. Dla pasażerów wprowadzona była komunikacja zastępcza lub pociągi kierowane były zmienionymi trasami. Ze względu na niestabilną sytuację pogodową cały czas w dyspozycji zarządcy infrastruktury są 162 zespoły szybkiego usuwania awarii oraz 62 pociągi sieciowe.

Specjalna ścieżka przyspieszonych wypłat PZU

Ponad 22 tysiące szkód zgłosili dotychczas do PZU klienci poszkodowani po ostatnich nawałnicach. Firma szacuje, że liczba szkód przekroczy znacznie 30 tysięcy. Ubezpieczyciel wysłał mobilne biura PZU Pomoc do miejscowości dotkniętych nawałnicami. Często są to miejsca trudno dostępne i bez prądu.

PZU uruchomił już specjalną ścieżkę przyspieszonych wypłat. Jak podała spółka, pierwsze pieniądze już trafiły do poszkodowanych. Według PZU w środę ubezpieczyciel uruchomi wypłaty na masową skalę. We wszystkich zgłoszonych szkodach wypłata zaliczki na poczet odszkodowania nastąpi w ciągu siedmiu dni.

Dotychczas najwięcej szkód zgłoszono w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Ponad 1000 pracowników PZU jest zaangażowanych w obsługę szkód, z tego 100 osób pracuje na miejscu, aby bezpośrednio pomagać osobom poszkodowanym. Dodatkowo PZU współpracuje z 500 rzeczoznawcami zewnętrznymi, z którymi ma podpisane umowy o współpracę.

Pomoc wojska w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim

Od poniedziałku w województwie pomorskim poszkodowanym w nawałnicach pomaga wojsko żołnierze. Obecnie jest tam 100 żołnierzy (saperzy, pilarze, kierowcy) i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny (zestawy niskopodwodziowe, amfibie).

Wczoraj na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję o użyciu wojska w tym województwie. Jest to kolejne wsparcie armii dla służb i mieszkańców poszkodowanych przez nawałnice. Ponad 30 żołnierzy i ponad 40 jednostek sprzętu wojskowego będzie udzielać pomocy w regionie tam, gdzie jest niezbędna. Te siły i środki są adekwatne i zostały uruchomione zgodnie z zapotrzebowaniem

Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele armii biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy.


Zobacz także