Składki do ZUS od tzw. „umów śmieciowych”

Sejm uchwalił dziś zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych będzie dotyczył wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Podane ręce.
Fot. Fotolia

Ozusowanie umów zleceń

Przyjęta nowelizacja uniemożliwia zawieranie podwójnych umów zleceń, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

Oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych

Przyjęta nowelizacja zakłada także, że członkowie rad nadzorczych będą podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Obecnie od swoich wynagrodzeń odprowadzają oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych będzie obowiązywało od stycznia 2015 r.

 


Zobacz także